$left
$middle

Sluta skjut

Sluta skjut arbetar utifrån strategin Gruppvåldsintervention (GVI) som är en strategi för att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupperingar.

Innehåll på den här sidan

Tillsammans för ett tryggt Malmö

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade Malmöbor i samhällets organisationer och föreningar, för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte bara om andra arbetsmetoder. Strategin handlar också om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet man kommunicerar med våldsdrivande grupperingar på.

Ingen, inte ens de som skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta. Därför gör vi nu en gemensam kraftansträngning för att detta komplicerade problem ska få en logisk lösning som inte är så enkel som den låter: Sluta skjut.

Om Sluta skjut

Även om lösningen låter enkel så kan det vara svårt att vara den som lägger ifrån sig vapnet först, även om personen kanske vill. Strategin är utformad för att underlätta för de som är inblandade i skjutningar att upphöra med det grova våldet. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, förberedelserna är extremt viktiga.

Några huvudpunkter i strategin är:

  • Fokuserade insatser enligt principen: Den grupp eller de grupper som visar sig vara den mest våldsamma gruppen får ökade och fokuserade insatser och kontroller mot hela gruppen. Det ska inte vara lätt att vara den mest våldsamma gruppen i Malmö.
  • Polisen samarbetar med flera andra myndigheter som kan fokusera på individerna i den mest våldsamma gruppen. Dessa är till exempel Skatteverket, Tullverket och miljöförvaltningen.
  • Ett tydligt ställningstagande från medborgare i lokalsamhället till gruppmedlemmar: Vi ser dig som en viktig del av samhället. Våldet måste upphöra, du är bättre än det här. De som framför detta budskap kan vara respekterade medborgare eller andra som passar.
  • Hjälp som både moralisk och praktisk skyldighet. Vi vill inte att någon ska döda och vi vill inte att någon ska dö. När det kommer till gruppvåld kan samma person snabbt skifta från förövare till offer. Vi ska göra allt för att stävja våldet, både snabba insatser i form av konsekvenser för den grupp som gör något först. Men också erbjuda skydd och en väg ut.

Detta ska Sluta skjut leda till

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Resultat från flera amerikanska städer som arbetat utifrån GVI-strategin

Boston
63%
färre mord bland ungdomar

New Orleans

32%

minskning av mord bland gruppmedlemmar

Stockton

42%

färre dödliga skjutningar

Cincinnati

41%

sänkning av gruppinvolverade mord

Du kan läsa om resultaten i Malmö i en rapport från Malmö universitet, samt statistik på skjutningar och sprängningar de senaste åren som finns längre ned på den här sidan.

Interventioner

Under Sluta skjuts interventioner förmedlas samma budskap: Vi vill inte att du ska dö, vi vill inte att du ska döda någon och vi kommer att göra allt för att det ska bli så. Vi erbjuder dig hjälp för att komma ifrån kriminaliteten.

Call-in

Den ena av Sluta skjuts interventioner är ett så kallat call-in. Ett call-in är ett informationsmöte med utvalda gruppmedlemmar där budskapet förmedlas från de aktörer som gemensamt jobbar med strategin, det vill säga, polis, socialtjänst, kriminalvård och representanter från samhället som vi vet att grupperna respekterar och lyssnar på. Bland annat en mamma som förlorat sin son och personal från akutmottagningen. Under ett call-in finns också en publik på plats som består av representanter från civilsamhället, det vill säga engagerade personer i olika trossamfund, organisationer och föreningar.

Custom notification

Den andra interventionen är custom notification, ett individuellt samtal som genomförs av polis och socialtjänst där samma budskap och erbjudande om hjälp lämnas.

Vid call-in och custom notification informeras individerna i de våldsamma grupperingarna om de konsekvenser som drabbar hela gruppen om en person i gruppen skjuter eller begår andra grova våldsbrott. Att etablera ett tydligt budskap från alla delar av samhället att våld inte är accepterat, erbjuda en väg ut från ett liv i våld och där stöd finns för den som vill hitta en hederlig väg in i samhället igen. De som deltar i en call-in ska sedan sprida budskapet vidare till dem de umgås med.

De som kallas till ett call-in är individer som redan är i kontakt med kriminalvården som en del av deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn. Gällande custom notification behöver individerna inte vara aktuella inom kriminalvården.

Viktiga länkar och telefonnummer

Hoppa av från kriminalitet

Konsultationsteamet i Malmö stad har hjälpt många som vill bort från ett liv i våld och kriminalitet. Kontakta dem om du vill hoppa av men inte vet hur:

040-34 39 99

konsultationsteamet@malmo.se

Tipsa polisen

Hjälp polisen att hindra skjutningar.

Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14.
Ringer du från utlandet: +46 77 114 14 00.

Eller använd polisens kontaktformulär

Vid akuta händelser: Ring 112

Frågor och svar

Skjutningar och sprängningar i Malmö

År

Skjutningar*

Sprängningar

Döda

Skadade

2016

61

43

7

31

2017

65

62

7

35

2018

47

39

12

23

2019

34

36

7

13

2020

20

17

3

5

2021

21

22

3

6

2022

29

8

5

4

* Alla typer av skjutningar, även icke GVI-relaterade

sv