$left
$middle

Sluta skjut

Sluta skjut arbetar utifrån strategin Gruppvåldsintervention (GVI) som är en strategi för att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupperingar.

Innehåll på den här sidan

Viktiga länkar och telefonnummer

Tillsammans för ett tryggt Malmö

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade Malmöbor i samhällets organisationer och föreningar, för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte bara om andra arbetsmetoder. Strategin handlar också om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet man kommunicerar med våldsdrivande grupperingar på.

Ingen, inte ens de som skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta. Därför gör vi nu en gemensam kraftansträngning för att detta komplicerade problem ska få en logisk lösning som inte är så enkel som den låter: Sluta skjut.

Om Sluta skjut

Även om lösningen låter enkel så kan det vara svårt att vara den som lägger ifrån sig vapnet först, även om personen kanske vill. Strategin är utformad för att underlätta för de som är inblandade i skjutningar att upphöra med det grova våldet. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, förberedelserna är extremt viktiga.

Några huvudpunkter i strategin är:

 • Fokuserade insatser enligt principen: Den grupp eller de grupper som visar sig vara den mest våldsamma gruppen får ökade och fokuserade insatser och kontroller mot hela gruppen. Det ska inte vara lätt att vara den mest våldsamma gruppen i Malmö.
 • Polisen samarbetar med flera andra myndigheter som kan fokusera på individerna i den mest våldsamma gruppen. Dessa är till exempel Skatteverket, Tullverket och miljöförvaltningen.
 • Ett tydligt ställningstagande från medborgare i lokalsamhället till gruppmedlemmar: Vi ser dig som en viktig del av samhället. Våldet måste upphöra, du är bättre än det här. De som framför detta budskap kan vara respekterade medborgare eller andra som passar.
 • Hjälp som både moralisk och praktisk skyldighet. Vi vill inte att någon ska döda och vi vill inte att någon ska dö. När det kommer till gruppvåld kan samma person snabbt skifta från förövare till offer. Vi ska göra allt för att stävja våldet, både snabba insatser i form av konsekvenser för den grupp som gör något först. Men också erbjuda skydd och en väg ut.

Detta ska Sluta skjut leda till

 • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
 • Ökad upplevd trygghet i samhället.
 • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
 • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Resultat från flera amerikanska städer som arbetat utifrån GVI-strategin

 • Boston: 63% färre mord bland ungdomar.
 • New Orleans: 32% minskning av mord bland gruppmedlemmar.
 • Stockton: 42% färre dödliga skjutningar.
 • Cincinnati: 41% sänkning av gruppinvolverade mord.

Interventioner

Under Sluta skjuts interventioner förmedlas samma budskap: Vi vill inte att du ska dö, vi vill inte att du ska döda någon och vi kommer att göra allt för att det ska bli så. Vi erbjuder dig hjälp för att komma ifrån kriminaliteten.

Call-in

Den ena av Sluta skjuts interventioner är ett så kallat call-in. Ett call-in är ett informationsmöte med utvalda gruppmedlemmar där budskapet förmedlas från de aktörer som gemensamt jobbar med strategin, det vill säga, polis, socialtjänst, kriminalvård och representanter från samhället som vi vet att grupperna respekterar och lyssnar på. Bland annat en mamma som förlorat sin son och personal från akutmottagningen. Under ett call-in finns också en publik på plats som består av representanter från civilsamhället, det vill säga engagerade personer i olika trossamfund, organisationer och föreningar.

Custom notification

Den andra interventionen är custom notification, ett individuellt samtal som genomförs av polis och socialtjänst där samma budskap och erbjudande om hjälp lämnas.

Vid call-in och custom notification informeras individerna i de våldsamma grupperingarna om de konsekvenser som drabbar hela gruppen om en person i gruppen skjuter eller begår andra grova våldsbrott. Att etablera ett tydligt budskap från alla delar av samhället att våld inte är accepterat, erbjuda en väg ut från ett liv i våld och där stöd finns för den som vill hitta en hederlig väg in i samhället igen. De som deltar i en call-in ska sedan sprida budskapet vidare till dem de umgås med.

De som kallas till ett call-in är individer som redan är i kontakt med kriminalvården som en del av deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn. Gällande custom notification behöver individerna inte vara aktuella inom kriminalvården.

Viktiga länkar och telefonnummer

Hoppa av från kriminalitet

Konsultationsteamet i Malmö stad har hjälpt många som vill bort från ett liv i våld och kriminalitet. Kontakta dem om du vill hoppa av men inte vet hur:

040-34 39 99

konsultationsteamet@malmo.se

Tipsa polisen

Hjälp polisen att hindra skjutningar.

Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14.

Ringer du från utlandet: +46 77 114 14 00.

Eller använd polisens kontaktformulär:

Vid akuta händelser: Ring 112

Frågor och svar

Om att minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld mellan kriminella grupper i Malmö. Strategin vi använder oss av kallas för gruppvåldsintervention (GVI).

Sluta skjut går ut på att avskräcka våldsdrivande kriminella grupper från att begå grova våldsbrott. Om en individ i en specifik grupp skjuter, spränger eller begår andra grova våldsbrott får hela den gruppen fullt fokus från till exempel Polisen, Tullen och Kronofogden. För de som vill bryta våldsspiralen och hoppa av det kriminella livet erbjuds stöd.

I strategin ingår att i förväg tydligt kommunicera med våldsdrivande grupper så att de är medvetna om det fokus som riktas mot dem som grupp – inte bara den enskilde individen – om någon begår ett grovt våldsbrott. Detta budskap får grupperna innan sanktioner görs för att de ska ha en möjlighet att välja bort våldshandlingarna. Om man vet att fokus från polis och andra myndigheter kommer att riktas mot hela gruppen om en individ begår grova våldsbrott så uppstår ett grupptryck. Man låter bli att begå våldsbrott för att inte ens gruppmedlemmar/vänner ska drabbas. Övriga gruppmedlemmar kan också trycka på för att finna en icke-våldsam lösning på konflikten, så att de själva slipper fokus från polis och andra myndigheter. 

Det som skiljer sig är följande:

 • Strategin utgår från en noggrann kartläggning av individer och grupper som är involverade i konflikter och utövar grovt våld. Utifrån dessa kartläggningar, som polisen gör, riktas åtgärder mot hela gruppen och inte bara den enskilda individen.
 • Det tydliga målet – att minska det dödliga och grova våldet – gör arbetet mer fokuserat och underlättar när det måste tas snabba beslut mellan medverkande myndigheter. Förenklat kan vi säga att tidigare har de inblandade myndigheterna ofta haft samma mål men olika strategier för att nå dit, och att dessa strategier inte alltid har synkat med varandra. I och med Sluta skjut har vi en gemensam strategi (GVI) där vi använder våra olika medel och verktyg för att nå målet att minska skjutningarna i Malmö.
 • Inom Sluta skjuta är samarbetet med civilsamhället en viktig del. Påverkan från människor som står en nära är det som väger tyngst när det gäller att hindra individer att begå brott.

Ja. De individer som är med i de kriminella grupperingar som skjuter, spränger eller begår andra grova våldsbrott får ett ökat fokus även vad gäller andra typer av brott. Men det är ingen som blir tagen för brott de inte begått. Även andra myndigheter ökar fokuset på individer i den eller de aktuella grupperna.

Även om det inte går att bevisa vilken individ som höll i vapnet vid en skjutning, så har polisen ofta en väldigt bra bild av vilken gruppering som gjorde det. Det kan till och med vara så att polisen vet vem som gjorde det men utan att kunna bevisa det. Genom Sluta Skjut kan myndigheterna fokusera på hela gruppen och således också på den som sköt.

Skjutningar och sprängningar har kraftigt minskat i Malmö under de senaste åren. Mycket tyder på att Sluta skjut har bidragit till detta. Se statistik längst ned på sidan.

Polis, engagerade personer i civilsamhällesorganisationer och föreningar, kommun, socialtjänst, kriminalvård och åklagare arbetar tillsammans för att minska våldet i kriminella grupper. Även Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket och andra myndigheter är med i samarbetet.

På 1990-talet fanns det tydligare gängbildning än idag. Gängen var som en klubb med en tydlig ledare och stark lojalitet. Idag sker kriminalitet mer i nätverksformer där lojalitet kan skifta och där du kan ingå i fler grupperingar. Sammansättningarna är mer lösa än tidigare och därför är det mer rätt att kalla det för grupper eller grupperingar.

I slutet av ett Call in bjuds publik, talare och deltagare till ett enklare mingel där pizzaslice och dryck serveras vid ett gående bord. Syftet är framförallt att publiken, som är från olika föreningar, trossamfund och organisationer i Malmö, ska få tillfälle att prata med personerna ur de kriminella grupperingarna. De erbjuder killarna stöd till att göra förändringar i sina liv men visar också att de står bakom budskapet att våldet måste upphöra. Syftet med gesten att ”bryta bröd” är också att visa deltagarna att vi i samhället vill ta emot dem som laglydiga medborgare.

Skjutningar och sprängningar i Malmö

År

Skjutningar*

Sprängningar

Döda

Skadade

2016

61

43

7

31

2017

65

62

7

35

2018

47

39

12

23

2019

34

36

7

13

2020

20

17

3

5

2021

21

22

3

6

2022

29

8

5

4

* Alla typer av skjutningar, även icke GVI-relaterade

Läs mer

Malmö universitet har utvärderat införandet och effekten av Sluta skjut:

sv