$left
$middle

Projektet Thaiwise och Nuad Thai Nordic

Malmö stad stödjer genom miljöförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen projektet Thaiwise. Projektets syfte är att stärka thaimassageverksamheter.

Thaiwise

Malmö stad och Hela människan i Malmö startade år 2019 det idéburna offentliga partnerskapet Thaiwise, Thai women in Sweden empowerment. Projektet handlar om att förbättra integrationen och förutsättningarna för kvinnliga thailändska migranter i Malmö och hur ideella organisationer, kommunala förvaltningar, och privata aktörer kan ge stöd.

Bakgrunden till projektet var bland annat en rapport som organisationen Hela människan tagit fram. Rapporten”A female perspective on the conditions of women working in the Thai massage industry in Malmö” (2019), belyser utmaningar för thailändska kvinnors integration i Sverige och en ökad utsatthet specifikt kopplat till massagebranschen.

Thaiwise erbjuder skräddarsydda kurser i bland annat samhällsorientering, svenska språket och nyföretagande. Projektet har fokuserat särskilt på thaimassagebranschen, där miljöförvaltningen bidragit med rådgivning och expertis utifrån att tillsynen hos massageverksamheter prioriterats och som bedrivits inom Tryggare Malmö. Genom att införa en certifiering, Nuad Thai Nordic, lyfter projektet branschen och stärker seriösa aktörer.

Tryggare Malmö - arbetet med tillsyn av massagesalonger

Thaimassagebranschen har inte haft regelbunden tillsyn av myndigheter vilket gjort att en del oseriösa aktörer etablerat sig i branschen. Det har funnits kopplingar till prostitution och människohandel, vilket lyfts i media och i studier. Med detta som bakgrund har massagebranschen prioriterats i Malmö stads trygghetssatsning Tryggare Malmö sedan år 2017.

Genom uppsökande, myndighetsgemensam tillsyn med bland andra Skatteverket, Polisen, räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret, ska oseriösa aktörer i Malmö upptäckas och kontrolleras för att tvingas rätta sig efter lagstiftningen.

Arbetet med tillsyn har sina begränsningar vilket gör att Malmö stad välkomnar initiativ och projekt som bidrar till det förebyggande arbetet som Thaiwise gör genom Nuad Thai Nordic.

Nuad Thai Nordic – Certifiering av thaimassagesalonger

Samarbetet inom Thaiwise resulterade under år 2020 i certifieringsprojektet Nuad Thai, numera Nuad Thai Nordic. Det är en certifiering som ger en kvalitetssäkring för thaimassageverksamheter i Malmö med fokus på Nuad thai som är den traditionella formen för thaimassage.

Efter att en massageverksamhet genomgått certifieringsprogrammet får de en dekal att sätta upp för kunderna i salongen. Certifieringen visar att massageverksamheten deltagit i utbildningar i samhällsorientering, i svenska språket och i nyföretagande. Thaiwise arrangerar kurserna. Verksamheterna ska även ha över 150 timmar träning i thaimassageformen Nuad thai för att få certifieringen samt ha genomgått en inspektion av miljöförvaltningen för kontroll av lokal och hälsoskydd. I dagsläget finns det nio certifierade salonger i Malmö.

Sedan mitten av mars 2023, finns Nuad thai Nordic training and certification center på Mobilia i Malmö. Det är en samlingsplats för de certifierade salongerna i Malmö. Centret ska verka för att sprida arbetssättet i Malmö och i de andra nordiska länderna. Centret består av två certifierade thaimassagesalonger, ett kontor och utbildningsytor för de som medverkar i projektet.

Nuad Thai erkändes som ett immateriellt kulturellt världsarv av UNESCO 2019, vilket bland annat innebär att traditionen är värd att bevara för kommande generationer.

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  • E-post:  asf@malmo.se
  • Telefon:  040-34 62 62
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–16.00
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Kungsgatan 13
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 08.00–16.00
sv