Medborgarlöften

Moriskan folkets park

Polisen och Malmö stad arbetar tillsammans med att öka tryggheten i de områden i Malmö där flest känner sig otrygga.

Polisens och Malmö stads medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Mer information om medborgarlöftens syfte och bakgrund på polisens webbplats

Senast ändrad: 2019-08-06 15:30