$left
$middle

Tillgänglighet och funktionsrätt

Tillgänglighet innebär att samhället utformas för att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av det. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna Sara Torres och Nils Karlsson arbetar med det i Malmö stad.

Vi funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare arbetar med att öka dialogen med Malmöborna och med att förmedla kontakter, exempelvis mellan föreningar och tjänstepersoner. Vi tar emot frågor och synpunkter samt vägleder er Malmöbor i frågor om tillgänglighet.

Tillgänglighet

Samhället måste vara tillgängligt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga och uppnå jämlikhet i levnadsvillkor.

Vi arbetar efter Myndigheten för delaktighets definition av tillgänglighet:

”Tillgänglighet innebär att samhället utformas för att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av det. En förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället är tillgänglighet”.

För oss i Malmö stad är tillgänglighet en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till och vara delaktiga i samhället på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Detta gäller exempelvis i:

  • skolan
  • kultur- och fritidsaktiviteter
  • insatser inom stöd, omsorg och vård
  • arbete
  • egen bostad.

Så arbetar vi med tillgänglighet och medborgardialog

Varje nämnd i kommunen ansvarar för tillgänglighet, delaktighet och inkludering för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas uppdrag är att samordna, utveckla och driva arbetet med att förbättra tillgänglighet i Malmö stads förvaltningar.

Vi deltar i Malmö stads funktionshindersråd och sedan 2020 har vi skapat två nya samverkansforum. Syftet är att skapa en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbas. Där ska vi erbjuda gemensamma och specifikt riktade kunskapshöjande insatser och gemensamt diskutera och hitta lösningar på befintliga och framtida dilemman kring tillgänglighet.

Vi funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare arbetar för att öka samverkan mellan

  • föreningar och brukarorganisationer samt förvaltningarna
  • förvaltningar och Malmöbor
  • förvaltningar.

Kontaktuppgifter

Samtliga samordnare finns tillgängliga via telefon och e-post för att ta emot frågor från och erbjuda vägledning till Malmöbor och till tjänstepersoner som arbetar hos externa aktörer såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Skånetrafiken.

Sara Torres, övergripande funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare inriktning Malmö stads förvaltningar.

E-post: sara.torres@malmo.se

Telefon: 0732-05 38 23

Nils Karlsson, funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare inriktning föreningsliv.

E-post: nils.karlsson@malmo.se

Telefon: 0701-49 30 83

Kontakta oss

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare

Funktionsstödsförvaltningen

E-post:
fsf@malmo.se
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
Postadress:
Funktionsstödsförvaltningen Funktionsstödsförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Fänriksgatan 1
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv