$left
$middle

Kulturdriven utveckling

Genom Kulturdriven utveckling arbetar kulturförvaltningen fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus

För att Malmö ska utvecklas som stad för de unga, för att vi ska kunna bidra till deras framtidstro och livsglädje behöver vi kultur på ungas villkor. Film och dans är de konstformer som hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför ges film och dans ges extra stort utrymme i den här satsningen.

Exempel på satsningar är mentorsprogammet Ung Film Malmö samt utställningen "Modest Fashion" på Malmö museum där unga anställdes för att ingå i en projektgrupp. Utöver arbetstillfällen gavs också chansen att påverka allt ifrån innehåll till utformning.

Kontaktinformation

Amira Hassan Mahmoud

Titel:
Projektledare
sv