$left
$middle

Rörelsernas museum

Malmö stad fick 2015 ett uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Försöksverksamheten genomfördes av kulturförvaltningen. Projektet avslutades i december 2020.

Malmö stad fick 2015 ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö – Rörelsernas museum. Kulturförvaltningen i Malmö genomförde en förstudie 2016-2017 och därefter tillförde regeringen pengar till att möjliggöra en inledande försöksverksamhet. Denna pågick fram till och med 2020.

Projektet avslutades 31 december 2020

Regeringen meddelade i september 2020 att de inte längre kommer finansiera Rörelsernas museum och att stödet upphör den 31 december 2020. Malmö stad, som framförallt bidragit med personella resurser och lokaler, kommer inte att driva projektet vidare. Den 31 december 2020 stängdes det nationella projektet Rörelsernas museum ner.

Kontakta oss

Kulturförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Kulturförvaltningen Kulturförvaltningen, Baltzarsgatan 31 205 80 Malmö
sv