$left
$middle

Rörelsernas museum

Malmö stad fick 2015 ett uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Förstudien och försöksverksamheten genomfördes av kulturförvaltningen. Projektet avslutades i december 2020.

Aktuellt

Den 31 december 2020 stängs det nationella projektet Rörelsernas museum ned till följd av regeringens budgetbeslut för 2021.

Tack!

Vi som har arbetat med projektet vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit med er kraft, energi och kunskap för att bygga Rörelsernas museum med oss. Vi önskar att alla fortsätter att synliggöra olika kulturarv och rättighetskamper som har format och än idag formar Sverige. De idéer och metoder som byggde Rörelsernas museum är i fortsatt rörelse och lever kvar hos många som berörde och berördes av verksamheten. Tack!

Försöksverksamheten avslutas 31 december 2020

Den 31 december 2020 stängs det nationella projektet Rörelsernas museum ned till följd av regeringens budgetbeslut för 2021. Malmö stad har sedan 2015 haft ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö – Rörelsernas museum. Efter den förstudie som gjordes 2016-2017 tillförde regeringen i budgetpropositionen pengar för att möjliggöra en inledande försöksverksamhet. Regeringen meddelade i september 2020 att de inte längre kommer finansiera Rörelsernas museum och att stödet upphör den 31 december 2020. Malmö stad, som framförallt bidragit med personella resurser och lokaler, kommer inte att driva projektet vidare.

Historik

Rörelsernas museum startade med en förstudie baserad på samtal med medlemmar från olika sociala rörelser, nationella minoriteter, forskarsamhället, ungdomar, lärare, aktivister och museipersonal, som ägde rum runt om i landet under 2016 och 2017.

Publikationer

Här kan du ladda ner publikationser som projektet Rörelsernas museum har tagit fram 2015-2020.

sv