$left
$middle

Filmproduktion på offentlig plats

Om du vill utföra en större filmproduktion på stadens torg, gator eller i parker får du på denna sida en steg för steg-vägledning om hur du går tillväga.

Film är ett profilområde för Malmö och därför kan företagslotsen hjälpa dig som vill spela in i vår stad.

Telefon: 040-34 10 00, vardagar klockan 08.00-17.00.
E-post: foretagslots@malmo.se

Läs mer

sv