$left
$middle

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Trafikanordningsplan (TA-plan) är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. Du måste skicka in en ansökan med TA-plan när din verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafiken på något sätt.

Hur en TA-plan ska se ut

Olika gator/vägar kan ha särskilda förutsättningar för TA-plan med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar.

TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper riskfritt kan ta sig förbi din arbetsplats när den inskränker på ordinarie vägar, parkeringar eller gång- och cykelbanor.

Generellt sett ska en TA-plan utformas med hänsyn till gatans klassificering/trafikintensitet.

Kontakta oss

sv