$left
$middle

Nyttoparkering

Företag och sjukvårdspersonal som behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering i form av ett A-, B- eller C-nyttokort. Privatpersoner, företag och föreningar som tillfälligt behöver parkera på udda platser vid enskilda tillfällen kan ansöka om ett tillfälligt nyttokort.

Ansöka om nyttokort

Du kan antingen ansöka om ett nytt tillstånd eller om att förnya ett tillstånd i e-tjänsten. Tillståndet gäller för den bil och den verksamhet som du har angett i din ansökan. Om du får tillstånd för nyttoparkering får du ett nyttokort mot en avgift.

Behöver du tillfälligt byta fordon kopplat till ett nyttokort, exempelvis för att fordonet behöver repareras, kan du även ansöka om det i e-tjänsten. Du kan max använda nyttokortet med ett tillfälligt fordon i 30 dagar.

Fyra olika sorters nyttokort

Det finns fyra olika sorters nyttokort:

 • Nyttokort A – För företag vid parkering nära tillfälliga arbetsplatser, i samband med till exempel service och godstransporter. Kortet gäller i ett år, helgfri måndag–fredag klockan 07.00–20.00.
 • Nyttokort B – För företag vid parkering nära tillfälliga arbetsplatser, i samband med till exempel service och godstransporter. Kortet gäller i ett år, måndag–fredag dygnet runt.
 • Nyttokort C – För verksamheter inom sjuk- och socialvård vars parkering kan hänföras till akutvård. Kortet gäller i ett år måndag–söndag, dygnet runt.
 • Tillfälligt nyttokort – för privatpersoner, föreningar eller företagare som behöver parkera på udda platser vid enskilda tillfällen.

Villkor för nyttokort A, B och C

 • Nyttokortet får endast användas när du parkerar nära tillfälliga arbetsplatser.
 • Nyttokortet kan endast användas för ett fordon. Alternativt kan du ha ett nyttokort för obegränsat antal fordon, men endast ett fordon åt gången som använder nyttokortet. Om du har flera fordon måste de ha företagsnamnet tydligt synligt på fordonet.
 • Nyttokortet gäller inte på privat mark eller på platser som Parkering Malmö eller andra parkeringsbolag sköter.

Parkeringsregler för nyttoparkering

 • Du får parkera i högst två timmar på en plats där det är tillåtet att parkera. Har du nyttokort C kan det användas för att även parkera där det är parkeringsförbud i högst två timmar.
 • Du behöver inte betala avgift om det kostar att parkera på platsen.
 • Nyttokortet gäller inte där det är förbjudet att stanna eller parkera. Det gäller inte heller på platser som är för vissa fordon eller personer, till exempel för rörelsehindrade.
 • När du parkerar med nyttokortet måste du visa det i framrutan. Du måste också visa när du kom till platsen med en p-skiva som följer med nyttokortet.

Villkor för tillfälligt nyttokort

Tillfälliga nyttokort är till för privatpersoner, föreningar eller företagare som behöver parkera på udda platser vid enskilda tillfällen, till exempel vid flyttning, kortare byggarbeten och akut sanering.

Kontakta oss

sv