$left
$middle

Nyttoparkering

Du som i ditt yrke har en serviceutrustad bil och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag. Företag, föreningar och privatpersoner som tillfälligt behöver parkera på annat sätt än vad som normalt är tillåtet kan ansöka om tillstånd för tillfällig nyttoparkering.

Nyttokort

Tillståndet för nyttoparkering får du för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan. Om du beviljas nyttoparkeringstillstånd får du ett nyttokort.

Det finns tre olika sorters kort:

 • Nyttokort A, gäller helgfri måndag–fredag klockan 07.00–20.00
 • Nyttokort B, gäller måndag–fredag dygnet runt
 • Nyttokort C, riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård som behöver parkera för akutvård. Gäller måndag–söndag, dygnet runt.

Nyttokortet kostar 9 350 kronor inklusive moms för ett helt år och 1 450 kronor inklusive moms för en månad.

Regler för användning av nyttokort

 • Nyttokort får endast användas vid yrkesmässiga verksamheter vid tillfälliga arbetsplatser.
 • Uppställning av fordon får ske under högst två timmar i följd på en och samma plats.
 • Vid parkering med nyttokort ska detta placeras väl synligt i främre vindrutans högra sida (sett inifrån) tillsammans med en p-skiva som medföljer nyttokortet.
 • Nyttokortet gäller inte på platser som har stoppförbud, lastzoner med mera (undantaget Nyttokort C som får parkera på platser med parkeringsförbud samt får lov att parkera två timmar på huvudled). Det gäller inte heller på parkeringsplatser reserverade för en specifik trafikantkategori som exempelvis rörelsehindrad.
 • Nyttokort gäller bara på Malmö stads mark. Det är alltså inte tillåtet att parkera på tomtmark som drivs av P-Malmö eller andra privata parkeringsbolag.

Tillfälligt nyttokort

Tillfälliga nyttokort är till för privatpersoner, föreningar eller företagare som behöver parkera på udda platser vid enskilda tillfällen, till exempel vid flyttning, kortare byggarbeten, akut sanering med mera.

Avgifter för tillfälligt nyttokort

Tidsperiod

Pris inkl. moms

1 dag eller del av dag

275 kronor

2 dagar

400 kronor

3 dagar

550 kronor

4 dagar

675 kronor

5 dagar

800 kronor

Tillfälligt nyttokort får inte användas

 • vid sjukhusvistelser
 • motorhaveri/problem med fordon
 • på miljöparkering
 • på avgiftsbelagd parkering
 • på gång- och cykelbana
 • på körfält för kollektivtrafik
 • på plats med förbud att stanna och där stoppförbudet gäller klockan 07.00–09.00 samt 15.00–18.00.
sv