$left
$middle

Rätt ljudnivå vid evenemang

Du som arrangerar ett evenemang, exempelvis en konsert, där höga ljudnivåer kan förekomma ansvarar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte riskerar att skada besökarnas hörsel. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för vilka maximala ljudnivåer som får förekomma.

Mer information om riktvärden och mätmetoder för ljudnivåer hittar du hos Folkhälsomyndigheten (FHM).

Ditt ansvar som anordnare av evenemang

Besökare på evenemang har svårt att själva avgöra hur hög musiken är och därför behöver du som ansvarig garantera att ljudnivån inte är för hög. Du behöver ha rutiner för kontroll av och kunskap om ljudanläggningen som ska användas, vilket kallas egenkontroll.

Egenkontrollen behöver vara anpassad till evenemangets inriktning och omfattning. Kontrollen kan bestå av tekniska begränsningar av ljudanläggningen och/eller mätningar av ljudnivån när evenemanget är igång.

sv