$left
$middle

Varuskyltning och gatupratare

Både uppställning av gatupratare och försäljning av skyltvaror kräver tillstånd från Polismyndigheten. Malmö stad tar också ut en markupplåtelseavgift för både varuskyltning och gatupratare om de ska stå på en offentlig plats.

Ansökan om tillstånd

Om du vill ställa upp en gatupratare eller sälja varor framför din verksamhet på offentlig plats ska du ansöka om tillstånd hos polisen.

Är du osäker på om just din varuskyltning eller gatupratare kräver polistillstånd? Kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

Har du frågor om riktlinjer för varuskyltning och gatupratare kan du kontakta Malmö stad.

Telefon: 040-34 10 00, vardagar 08.00-17.00
E-post: foretagslots@malmo.se

Varuskyltning

Varuskyltning innebär att den som äger en butik visar upp och säljer det egna varusortimentet (skyltvaror) framför sin verksamhet. Ofta ställer butiksägare också ut en lös reklamskylt, gatupratare, utanför verksamheten.

Om du fått polistillstånd för varuskyltning tar Malmö stad ut följande upplåtelseavgift:

 • 1 794 kronor per kvadratmeter och år
 • miniavgift 2 631 kronor per år

Riktlinjer för varuskyltning

Följande riktlinjer ska följas om du vill exponera varor utanför din butik:

 • Skyltvaror får aldrig dominera eller vara i vägen för förbipasserande.
 • Varuskyltningen ska inte kunna flyttas allt för lätt eftersom det innebär en säkerhetsrisk om skyltningen exempelvis skulle blåsa iväg.
 • Generellt gäller att exponeringen ska vara estetisk och aldrig övertäckt.

Bygglov för varuskyltning

Bygglov för fasadändring krävs om du vill ha fast varuskyltning på verksamhetsfasaden, det vill säga om du inte dagligen kommer ta in skyltningen.

Särskilda krav vid varuskyltning med livsmedel

Om du ska exponera skyltvaror i form av grönsaker, frukt eller andra livsmedel utanför din butik ska följande regler följas:

 • Livsmedel bör förvaras på hyllor en bit ovanför mark så att det går enkelt att hålla rent och risken för skadedjursansamling minimeras.
 • Varuskyltningen ska ha skydd ovanifrån för att förhindra fågelangrepp och fågelspillning på varorna.
 • Ställ upp varuskyltningen på gott avstånd från väg eller cykelbana för att undvika vattenstänk.
 • Ha inte med kyl- och frysvaror i varuskyltningen.

Gatupratare

Gatupratare är lösa skyltar som ställs direkt på marken utanför exempelvis butiker och restauranger och tas in efter stängning. Fastighets- och gatukontoret tar också ut upplåtelseavgift på 2 631 kronor per år för en gatupratare.

Olika modeller av godkända gatupratare

Det finns två modeller av gatupratare du får använda:

 • Skyltar av bocktyp (vilka ser ut som ett A) som endast är godkända i möbleringszoner, till exempel på en uteservering.
 • Vanlig skylt med runt stativ som även är godkända på gångbana (dock intill fasaden eller i anslutning till verksamheten).

Vilken modell du kan välja beror alltså på var du tänkt placera den.

I Malmö är vippskyltar och roterande skyltar förbjudna.

Utformning och placering

Ram inklusive affisch ska vara max 130 centimeter hög med en affischstorlek på 50 x 70 centimeter.

Gatuprataren ska vara tydligt kännbar för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga, fotgängare, trafik, transporter eller räddningstjänst. Den får inte användas som vägvisning eller hänvisning, utan ska vara placerade omedelbart i anslutning till verksamheten.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads företagslots

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00-17.00
sv