$left
$middle

Varuskyltning och gatupratare

Både uppställning av gatupratare och försäljning av skyltvaror kräver tillstånd från Polismyndigheten. Malmö stad tar också ut en markupplåtelseavgift för både varuskyltning och gatupratare om de ska stå på en offentlig plats.

Varuskyltning innebär att den som äger en butik visar upp och säljer det egna varusortimentet (skyltvaror) framför sin verksamhet. Ofta ställer butiksägare också ut en lös reklamskylt, gatupratare, utanför verksamheten.

Läs mer om polistillstånd, markupplåtelse och avgifter för att få använda offentliga platser.

Om du fått polistillstånd för varuskyltning tar Malmö stad ut följande upplåtelseavgift:

 • 1 500 kronor/kvadratmeter/år
 • miniavgift på 2 200 kronor/år

Bygglov för varuskyltning

Bygglov för fasadändring krävs om du vill ha fast varuskyltning på verksamhetsfasaden, det vill säga om du inte dagligen kommer ta in skyltningen.

Riktlinjer för varuskyltning

Följande riktlinjer ska följas om du vill exponera varor utanför din butik:

 • Skyltvaror får aldrig dominera eller vara i vägen för förbipasserande.
 • Varuskyltningen ska inte kunna flyttas allt för lätt eftersom det innebär en säkerhetsrisk om skyltningen exempelvis skulle blåsa iväg.
 • Generellt gäller att exponeringen ska vara estetisk och aldrig övertäckt.

Särskilda krav vid varuskyltning med livsmedel

Om du ska exponera skyltvaror i form av grönsaker, frukt eller andra livsmedel utanför din butik ska följande regler följas:

 • Livsmedel bör förvaras på hyllor en bit ovanför mark så att det går enkelt att hålla rent och risken för skadedjursansamling minimeras.
 • Varuskyltningen ska ha skydd ovanifrån för att förhindra fågelangrepp och fågelspillning på varorna.
 • Ställ upp varuskyltningen på gott avstånd från väg eller cykelbana för att undvika vattenstänk.
 • Ha inte med kyl- och frysvaror i varuskyltningen.

Gatupratare

Gatupratare är lösa skyltar som ställs direkt på marken utanför exempelvis butiker och restauranger och tas in efter stängning.

Skylten ska vara av bocktyp (vilka ser ut som ett A) eller så kan det vara en vanlig skylt med runt stativ. I Malmö är vippskyltar och roterande skyltar förbjudna.

Du ansöker hos Polisen om att få sätta upp gatupratare på offentlig plats.

Fastighets- och gatukontoret tar också ut upplåtelseavgift på 2 200 kr/år för en gatupratare.

Följande riktlinjer ska följas om du vill sätta upp en gatupratare:

 • Den får inte utgöra trafikfara, hindra framkomligheten eller utgöra någon olycksrisk.
 • Den får inte användas som vägvisning eller hänvisning, utan ska vara placerade omedelbart i anslutning till verksamheten.
sv