$left
$middle

Sätta upp reklam på offentlig plats

Det finns ett antal platser i staden avsedda för reklam för tillfälliga evenemang, till exempel en cirkus. För att få sätta upp reklam på dessa platser krävs godkännande från Malmö stad och polistillstånd. Det finns också avsedda platser för mindre reklamaffischer som inte kräver tillstånd.

Tillfällig reklam som kräver tillstånd

Malmö stad har avsedda platser där affischbockar med reklam för ett evenemang kan placeras ut under 14 dagar. Tillfälliga affischbockar får max ha måtten 3 meter gånger 1 meter liggande.

Kontakta Malmö stad på telefon 040-34 10 00 eller e-post malmostad@malmo.se om du vill sätta upp reklam på de avsedda platserna.

Reklamplatser som inte kräver tillstånd

Du har möjlighet att nå ut med information och reklam, i form av exempelvis mindre affischer, utan att något tillstånd krävs.

Läs mer om reklamplatserna och var de finns nedan.

Affischpelare

Affischpelarna finns i varje stadsdel och är till för föreningar, klubbar och arrangörer som vill sätta upp anslag om vad som är på gång.

Föreningstavlor

För föreningar finns det möjlighet att affischera gratis på de så kallade föreningstavlor som finns på olika platser i Malmö.

Läs mer

Kontakta oss

sv