$left
$middle

Öppna en uteservering

Om du är café- eller restauranginnehavare och vill ansöka om att öppna en uteservering ska du se till att Malmö stads riktlinjer uppfylls. Uteserveringen ska följa krav för god framkomlighet för trafikanter och behöver utformas så att den passar in i stadsmiljön.

Ansök om tillstånd hos polisen

Innan du ansöker om tillstånd ska du ta reda på om platsen du tänkt dig är lämplig för uteservering genom att läsa Malmö stads riktlinjer nedan. Har du frågor om riktlinjerna kan du kontakta Malmö stad på telefon 040-34 10 00 eller e-post foretagslots@malmo.se.

Är du osäker på om det krävs polistillstånd för just din uteservering?
Kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

Riktlinjer för uteservering

Nedan följer de övergripande riktlinjerna för att du ska få sätta upp en uteservering. Du har också all information du behöver i vår broschyr.

Placering och storlek

 • En fri gångyta (generellt två meter bred) utan hinder ska finnas utanför uteserveringen.
 • Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till caféet eller restaurangen.
 • Uteserveringen får inte placeras framför någon annans entré.

Inramning, utformning och färgsättning

 • Staket, urnor och i vissa fall bänkar får användas som inramning av uteserveringen.
 • Inramningen ska vara genomsiktlig och lätt att flytta.
 • Uteserveringen ska uppfattas som öppen, luftig och flexibel och ska inte övermöbleras.
 • Inramning och möblemang ska ha neutrala färger och smälta in i stadsmiljön – låt filtar och andra detaljer stå för det färgstarka.

Möbler, bardiskar, markiser och uppvärmning

 • Möbler ska placeras direkt på marken, vara anpassade för att stå utomhus, vara lätta att flytta och kunna användas av alla.
 • Undvik vita plastmöbler.
 • Bardiskar får ha en maxhöjd på 1,10 meter och en del av disken bör ha en maxhöjd på 0,90 meter för att göra den tillgänglig för alla.
 • Markiser och värmare som ska väggmonteras kan kräva bygglov.
 • Det ska finnas en fri höjd under markiser på 2,30 meter.
 • Värmare ska placeras så att markiser och parasoller kan fällas ihop och får inte sticka utanför uteserveringens yta.

Uteserveringssäsonger och avgifter

Avgiften du ska betala beror på säsong samt uteserveringens läge.

Högsäsong för uteserveringar varar från den 1 mars till den 31 oktober.

Lågsäsong varar från den 1 november till den 28 eller 29 februari beronde på år.

Avgift – uteservering

Avgift per kvm/säsong

Miniavgift per säsong

A-läge, högsäsong

849 kr


2 631 kronor


A-läge, lågsäsong

425 kr

2 631 kronorB-läge, högsäsong

604 kr

2 631 kronor

B-läge, lågsäsong

305 kr

2 631 kronorC-läge, högsäsong

365 kr

2 631 kronor

C-läge, lågsäsong

185 kr

2 631 kronor

Avgifter för fastsättning av avgränsning, parasoller och fundament

Avgifterna är en engångskostnad.

Avgifter för fastsättning av avgränsning, parasoller, fundament

Staket, parasoller och liknande

179 kronor per förankringspunkt (exempelvis borrhål)

Fundament

718 kronor per enhet

Bygglov för uteservering

Det kan krävas bygglov för att öppna uteservering beroende på vilka åtgärder du vill göra. Några exempel på åtgärder som kräver bygglov är:

 • Väggmontera markiser eller värmare i fasaden längs uteserveringen (fasadändring)
 • Inramning runt uteservering som till exempel staket som avviker från riktlinjerna
 • Installation av bar eller serveringsdisk på uteserveringsyta

Kontakta oss

Malmö stads företagslots

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00-17.00
sv