$left
$middle

Serveringstillstånd för alkohol

Du behöver ha ett serveringstillstånd från Malmö stad för att få sälja alkohol, exempelvis på restaurang. Folköl får dock säljas efter anmälan till kommunen. Du kan ansöka antingen om att få ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt serveringstillstånd, beroende på om du driver en verksamhet eller endast planerar ett tillfälligt arrangemang.

Har du redan ett stadigvarande serveringstillstånd?

Då kan du bli webbkund för att kunna använda tillståndsenhetens e-tjänster och enkelt hantera dina tillståndsärenden.

Krav på dig som söker serveringstillstånd

För att få antingen stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

 • personlig och ekonomisk lämplighet – du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet.
 • kunskap – både du som söker tillstånd och andra personer som har betydande inflytande i verksamheten ska ha kunskap i alkohollagstiftningen.

Om du som sökanden tidigare varit inblandad i konkurs kommer en särskild prövning att göras.

När behöver du inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om alkoholserveringen

 • sker under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda samtidigt för att du inte ska behöva serveringstillstånd.

Läs mer

Kontakta oss

 • Tillståndsenheten

  • E-post:  tillstandsenheten@malmo.se
  • Telefon:  040-34 55 50
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00
  • Fax:  040-34 54 50
  • Postadress: 
   Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00. Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
sv