$left
$middle

Avgifter för serveringstillstånd

Olika avgifter tas ut för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd.

Pengarna sätts in på bankgiro nummer 5089-5812.

På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du tydligt ange avsändande bolag och vad ansökan avser.

Exempel:
Sökande bolag: Tremastarens Bar & Restaurang AB
Ansökan avser: Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan om serveringstillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd.

Tillsynsavgifter

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar både en fast och en rörlig avgift för den årliga tillsynen. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.

Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl.

Fast tillsynsavgift

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 4 400 kronor per år.

Tilläggsavgifter

Tillsynsavgiften varierar med serveringstiden. Ställen som har serveringstid efter klockan 01.00 debiteras en högre tillsynsavgift.
Till grundavgiften tillkommer då en avgift per år för utökad serveringstid.

sv