$left
$middle

Avgifter för serveringstillstånd

Avgifter tas ut för både ansökan och tillsyn av serveringstillstånd.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Bifoga kvitto på den betalda avgiften till din ansökan.

Pengarna sätts in på bankgiro nummer 5089-5812.

På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du tydligt ange avsändande bolag och vad ansökan avser.

Exempel:
Sökande bolag: Tremastarens Bar & Restaurang AB
Ansökan avser: Stadigvarande serveringstillstånd

Tillsynsavgifter

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen både en fast och en rörlig tillsynsavgift. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren årligen redovisar i restaurangrapporten. Den fasta tillsynsavgiften är satt till 4 400 kr per år. För ställen som har serveringstid efter klockan 01.00 debiteras även en tilläggsavgift. 

Restaurangrapport

Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl.

Du som har ett serveringstillstånd betalar en årlig tillsynsavgift som baseras på försäljningen året innan. Uppgifterna i rapporten avser perioden januari–december för året innan.

En restaurangrapport skickas ut i slutet på varje år. Denna ska vara inlämnad senast den 1 mars och rapporteringen sker på Folkhälsomyndighetens hemsida. Lösenordet finns uppe i höger hörn på rapporten.

Har du blivit av med den årliga rapporten, kontakta oss på tillståndsenheten så skickar vi en ny.

Om serveringsstället upphör under året, ska ni lämna in en restaurangrapport som ni får i samband med upphörandet.

Tilläggsavgifter

Tillsynsavgiften varierar med serveringstiden. Ställen som har serveringstid efter klockan 01.00 debiteras en högre tillsynsavgift.
Till grundavgiften tillkommer då en avgift per år för utökad serveringstid.

Kontakta oss

 • Tillståndsenheten

  • E-post:  tillstandsenheten@malmo.se
  • Telefon:  040-34 55 50
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00
  • Fax:  040-34 54 50
  • Postadress: 
   Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00. Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
sv