$left
$middle

Stadigvarande serveringstillstånd

Om du har en verksamhet där du regelbundet planerar att servera alkohol behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd, det vill säga ett tillstånd som gäller tills vidare. Exempel på verksamheter som behöver stadigvarande tillstånd är restauranger och cateringföretag som erbjuder alkoholdrycker.

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller bara för det bolag (organisationsnummer) som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person, annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Då måste du ansöka på nytt.

Om du redan har stadigvarande serveringstillstånd och vill förändra något i verksamheten ska du anmäla förändringarna till tillståndsenheten.

Har du frågor om stadigvarande serveringstillstånd? Kontakta tillståndsenheten.

Krav på verksamheten

För att få stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

  • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
  • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
  • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
  • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.
  • Eget kök som följer en bestämd standard ska finnas i anslutning till serveringslokalen.
sv