$left
$middle

Stadigvarande serveringstillstånd

Om du har en verksamhet där du planerar att regelbundet servera alkohol behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd, det vill säga ett tillstånd som gäller tills vidare. Exempel på verksamheter som behöver stadigvarande tillstånd är restauranger och cateringföretag som erbjuder alkoholdrycker.

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller bara för det företag (organisationsnummer) som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person, annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Då måste du ansöka på nytt.

Om du redan har stadigvarande serveringstillstånd och vill förändra något i verksamheten ska du anmäla förändringarna till tillståndsenheten.

Krav på verksamheten

För att få stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.
 • Eget kök som ska finnas i anslutning till serveringslokalen.

Kontakta oss

 • Tillståndsenheten

  • E-post:  tillstandsenheten@malmo.se
  • Telefon:  040-34 55 50
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00
  • Fax:  040-34 54 50
  • Postadress: 
   Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag 13.00–15.00. Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
sv