$left
$middle

Övriga serveringstillstånd och tjänster

Verksamheter som stadigvarande serverar alkohol måste ha stadigvarande serveringstillstånd. Verksamheter som ska servera alkohol endast under en eller några dagar behöver tillfälligt serveringstillstånd.

Har du frågor om serveringstillstånd?

Kontakta tillståndsenheten.

Catering

Du som driver ett cateringföretag kan få stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap under förutsättning att

 • cateringverksamheten har ett eget kök för tillredning av mat
 • den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Gemensamt serveringsutrymme

Du kan få tillstånd att använda ett gemensamt utrymme för servering av alkohol tillsammans med andra verksamheter. För att få tillstånd att använda ett gemensamt serveringsutrymme krävs det att

 • ni gemensamt skickar in en ansökan om gemensamt serveringsutrymme till tillståndsenheten
 • varje sökande först har ett serveringstillstånd för sin egen verksamhet
 • varje tillståndsinnehavare ansvarar för ordning och nykterhet.

Pausservering i foajéer

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Provsmakning

Du som exempelvis driver ett destilleri och regelbundet vill anordna provsmakningar för allmänheten som en del av verksamheten behöver först och främst ett stadigvarande serveringstillstånd. Det finns inga krav på att du samtidigt ska ha matservering. Därefter ska du skicka in en anmälan till tillståndsenheten inför varje provsmakningstillfälle.

Anmälan för provsmakningen ska omfatta

 • de drycker som provsmakningen avser
 • den lokal där provsmakningen ska äga rum.

Vid provsmakningstillfället ska du tänka på att

 • provsmakning skiljer sig från "vanlig" servering på så sätt att du endast serverar en liten mängd alkohol – oftast motsvarande en matsked eller mindre per servering
 • du som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Trafikservering

På inrikestrafik som tåg, flyg och båtar kan det beviljas stadigvarande serveringstillstånd. Beslutet om tillstånd tas av den kommun där företaget som vill bedriva alkoholserveringen är registrerat. Företaget ska uppfylla samtliga krav som ställs för att få stadigvarande serveringstillstånd, det vill säga

 • sökanden ska ha personlig och ekonomisk lämplighet samt kunskap
 • lokalen (i det här fallet fordonet) måste vara godkänd som livsmedelsanläggning
 • ett varierat matutbud ska erbjudas samtidigt med alkoholserveringen.

Uteservering

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen

 • till största delen består av sittplatser vid bord
 • erbjuder servering av lagad mat
 • ligger i anslutning till din serveringslokal
 • är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de befinner sig på serveringen och utanför den
 • kan överblickas av serveringspersonalen.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Läs mer om förändring av verksamhet med serveringstillstånd

Kryddning av snaps

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker får själv och enligt eget recept krydda okryddat brännvin i den egna verksamheten, men det ska först anmälas till tillståndsenheten.

Observera att det endast är tillåtet att krydda okryddat brännvin och ingenting annat. Syftet med att göra kryddning av spritdryck lagligt är för att du ska kunna servera verksamhetens egna snaps till julbord eller liknande tillställningar.

sv