$left
$middle

Malmö konst

Malmö konst är en av kulturförvaltningens satsningar för att stärka den offentliga konsten i Malmö. Konst i det offentliga rummet bidrar till attraktiva livsmiljöer och kan skapa sociala sammanhang och påverka hur platsers identitet utvecklas. Att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet är viktigt och ska vara tillgänglig för alla Malmöbor.

Innehåll