$left
$middle

Malmö konst

Malmö konst är en av kulturförvaltningens satsningar för att stärka den offentliga konsten i Malmö. Konst i det offentliga rummet bidrar till attraktiva livsmiljöer och kan skapa sociala sammanhang och påverka hur platsers identitet utvecklas. Att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet är viktigt och ska vara tillgänglig för alla Malmöbor.

Innehåll

Aktuellt och nyheter

Konstmuseet flyttar in på gågatan för att utforska framtidens museum

Den 22 september öppnar Malmö Konstmuseum en tillfällig plats på gågatan i Malmö för att undersöka vad framtidens konstmuseum kan vara. Tillsammans med arkitekterna Sandi Hilal och Marie Kraft bjuds Malmöbor och många fler in för att dela tankar om morgondagens konstmuseum.

Malmö Konstmuseum presenterar 2023 års konststipendiater

Nu är det klart vilka konstnärer som får 2023 års konststipendier och bidrag. De 15 utvalda konstnärerna får dela på totalt 2 miljoner kronor. Stipendierna räknas till några av landets största och riktar sig till konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

sv