$left
$middle

Hela staden är ett monument

Hela staden är ett monument är en utställning inom ramen för projektet antirasistiskt monument. Den består av flera tillfälliga verk och kommer finnas att se på olika platser i omgångar runt om i Malmö under 2022 och våren 2023.

En grågrön husfasad med många fönsterpartier och inglasade balkonger på rad

Fotograf: Ikram Abdulkadir

Utställningen ser staden som ett monument

Precis som titeln avslöjar, öppnar utställningen upp för tanken om att närma sig staden som ett monument. Därmed blir staden och dess invånare bärare och skapare av makt, minnen och historia. Samtliga verk är skapade specifikt för utställningen och baserade på flera månaders research i och om Malmö. Verken möts genom konstnärernas olika praktiker och undersöker såväl maktstrukturer som omsorgs- och minnespraktiker i det offentliga rummet.

En röd tråd i konstnärernas arbete är utforskandet av hur rasistiska strukturer påverkar vilka erfarenheter och minnen som gemensamt skapar en stads berättelser. Gemensamt för verken är att de ställer frågor och säger något viktigt till framtiden.

De har fått uppdraget att skapa tillfälliga verk

Bildkollage med sju porträttbilder uppradade bredvid varandra.

Athena Farrokzhad, Simon Ferner, Hanni Kamaly, Ikram Abdulkadir, Saga Gärde Salad Hilowle och Felicia Mulinari har alla fått i uppdrag att utforska vad ett antirasistiskt monument kan vara.

Konstnärerna Arkiv S, Hanni Kamaly, Salad Hilowle, Ikram Abdulkadir samt Felicia Mulinari och Athena Farrokhzad (Amfi) för en dialog med åskådaren genom utställningens olika delar där konsten blir en väg till kontakt med Malmös historia, samtid och framtid.

Kontakta oss

sv