Om Malmö stads satsningar på filmområdet

Bild från tv-serien Bron. Foto: Carolina Romare.

Bild från tv-serien Bron. Foto: Carolina Romare.

Film är ett profilområde för Malmö stad som satsar på att vidareutveckla och befästa stadens roll som kreativ motor för filmområdet i regionen.

Malmö fortsätter att utvecklas som filmstad genom de satsningar, som tidigare beslutats samt genom strategisk utveckling och utökat samarbete mellan olika delar av Malmö stad. Det strategiska arbetet görs under namnet Film Malmö.

I kulturförvaltningens filmplan från 2012 beslutades om ett antal satsningar som nu är genomförda:

  • Biograf Spegeln - satsning på kvalitetsfilm.
  • Skolbio – kommunal skolbiosamordnare och gratis skolbio.
  • Panora – ny kvalitetsfilmbiograf på Möllevången. Med speciellt fokus på ung filmkultur.

Aktuella satsningar

  • Ung film Malmö
  • Utveckling av filmfestivaler och branschevent.
  • Filmvänlig stad
  • Fiktionsturism för både filmfestivaler och film och TV-produktioner.
bild från BUFF

Malmö - filmfestivalernas stad

I Malmö arrangeras årligen ett tiotal tematiska filmfestivaler som sammanlagt når en publik om 50000 personer. Filmfestivalernas utveckling stärker Malmö som kultur-, film- och arrangemangs-stad.

De tre största festivalerna är:

  • Barn och ungdoms-filmfestivalen BUFF som arrangeras i Malmö sedan mer än 30 år.
  • MAFF som är Europas största festival med inriktning på arabisk film.
  • Nordisk Panorama Nordic short & Doc filmfestival som visar den bästa nordiska kort och dokumentärfilmerna. Festivalerna har stor nationell och internationell spridning och betydelse.

Dessutom arrangeras flera internationella branschevent inom filmområdet.

Se filmen om Malmö stads filmengagemang

Malmö stads reporter gav sig ut bland festivaler och branschevent och träffade filmarbetare.

Tre projekt finansierade via Film Malmö

Nu är det beslutat vilka projekt som får tilldelning ur Film Malmö. Två dokumentärer och en TV-serie för barn får dela på en miljon kronor.

Film Malmö är en pilotsatsning under våren 2019 med syfte att stärka filmproduktion i Malmö och berättelser om/från Malmö genom samproduktion av film. Malmö stad och Film i Skåne har gjort en gemensam satsning på filminvesteringar till barn- och ungdomsfilm, dokumentärfilm och tv-serier. Kriterierna innefattade att berättelserna ska skildra Malmö och ha förlagt en väsentlig del av inspelningen inom kommunen, alternativt att upphovspersoner eller bolag ska vara baserade i Malmö.

Projekten som fått del av Film Malmö är:

Cirkusprinsessan, dokumentär av Åsa Sjöström i produktion av Ove Rishøj Jensen, Auto Images. Åsa följer Simona, uppvuxen i Cirkusfamiljen Rhodin. Hennes vardag handlar om cirkusens överlevnad och sina egna drömmar om en karriär inom den internationella cirkusvärlden. En bit Malmöhistoria porträtterad där stolt tradition och drömmar ska tampas med den moderna världens konkurrens om uppmärksamhet.

Drömprins, dokumentär av Jessica Nettelbladt i egen produktion via Lejoni. Jessica följer Erik, som föddes i Malmö som kvinna men som levt sedan 18 års ålder som man. Filmen är en personlig berättelse om att välja väg i livet. Ett drama som innehåller ett mörkt förflutet kantat med trauman och mobbning och en faktisk pilgrimsresa för att finna sig själv.

Spegelvänd säsong 2, TV-serie för barn med manus och regi av Roberto Duarte i produktion av Julia Gebauer, Way Creative. Serien har matematik som ämne och lyckas att dölja “tråkig matte” i ett spännande drama som leker med tanken om ett parallellt universum. Serien produceras för UR och säsong 1 är en av de mest streamade hos kanalen.

Film Malmö var ett test om hur ett samarbete om filmfinansiering mellan Malmö stad och Film i Skåne skulle kunna fungera. Under den dryga månad som Film Malmö var öppet inkom totalt sex ansökningar, samtliga av mycket god kvalitet. Testet ska nu utvärderas.