$left
$middle

Om Malmö stads satsningar på filmområdet

Malmö har en viktig roll som kulturell och kreativ motor för filmområdet i regionen då de flesta filmaktörerna finns här. Malmö stad satsar på att utveckla filmområdet genom att ge ekonomiskt stöd till filmaktörer och andra insatser.

Malmö stad stöttar flera internationella filmfestivaler, kvalitetsfilmbiograferna Spegeln och Panora och speciella branschevent. Malmö fortsätter att utvecklas som filmstad genom både tidigare och aktuella satsningar, strategisk utveckling och genom samarbete mellan olika delar av Malmö stad. Via Kulturstödet kan filmskapare från Malmö söka projektstöd till utvecklingsprojekt.

Aktuell satsning på unga

Malmö stad/Kulturförvaltningen satsar på att unga filmintresserade ska kunna lära sig mer om att göra film, lära sig mer om hur filmbranschen fungerar inom projektet Ung film Malmö.

Kulturförvaltningen har också startat ett mentorsprogram som genomförs tillsammans med produktionsbolaget Anagram på inspelningen av Tunna blå linjen 2.

Filmfestivalstaden Malmö

I Malmö arrangeras årligen ett tiotal tematiska filmfestivaler som sammanlagt når en publik om 50 000 personer. Filmfestivalernas utveckling stärker Malmö som kultur-, film- och arrangemangs-stad.

De tre största festivalerna är:

Dessutom arrangeras flera internationella branschevent inom filmområdet.

Kontakta oss

sv