Projektstöd inom kultur

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Stödet vänder sig till fristående kulturorganisationer i Malmö. Det går inte att ansöka som privatperson. Det finns tre former av projektstöd med olika inriktning.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Ansökan om projektstöd kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen. För 2021 är beloppet

  • 250 000 kronor för projektstöd för publika kulturarrangemang och utvecklingsprojekt
  • 100 000 kronor för projektstöd för medskapande kultur.

Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum:

  • Under våren för arrangemang som genomförs under juni–december samma år. Ansökningsperioden för våren 2021 är 8 februari–1 mars.
  • Under hösten för arrangemang som genomförs under januari–december följande år. Ansökningsperioden för hösten 2021 är 10 september–1 oktober.

Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

Projektstöd för publika kulturarrangemang

Projektstöd för publika kulturarrangemang är ett ekonomiskt stöd till arrangemang inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Projektstöd för utvecklingsprojekt

Projektstöd för utvecklingsprojekt riktas till professionella fria kulturorganisationer i Malmö. Det kan till exempel gälla utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer.

Pojektstöd för medskapande kultur

Projektstöd för medskapande kultur i Malmö ska engagera nya målgrupper bland malmöborna i konstnärligt skapande processer. Stödet riktas till professionellt verksamma kulturskapare och ska möjliggöra fördjupade samarbeten med grupper och aktörer inom civilsamhället och med lokala mötesplatser.