$left
$middle

Projektstöd inom kultur

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Det finns tre former av projektstöd med olika inriktning och alla har samma ansökningstider. Stödet vänder sig till fristående kulturorganisationer i Malmö. Det går inte att ansöka som privatperson.

Ansökan om projektstöd kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen. För 2023 är beloppet 250 000 kronor.

Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum:

 • Under våren för arrangemang som genomförs från och med juni samma år. Ansökningsperioden för våren 2023 är 16 januari-6 februari.
 • Under hösten för arrangemang som genomförs under januari–december följande år. Ansökningsperioden för hösten 2023 är 14 augusti-14 september.
 • Ett projekt kan omfatta aktiviteter och arrangemang under en period om högst ett år. Projektperioden kan dock förlängas enligt överenskommelse.

Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

Villkor för samtliga former av projektstöd

Flera villkor är gemensamma för samtliga former av projektstöd. Det konstnärliga innehållet och kvaliteten är ofta en viktig del i vår bedömning. Det ska även finnas en realistisk budget och en plats eller lokal som passar för projektet.

Projektstöd för publika kulturarrangemang

Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö är den vanligaste formen av projektstöd. Det gäller er som vill arrangera kulturprogram för publik i Malmö, exempelvis konserter, festivaler, scenkonst eller utställningar. Ett sådant projekt kan också innehålla produktion av nya konstnärliga verk, exempelvis en ny teater- eller dansföreställning som sedan visas i Malmö.

I ansökan ska ni bland annat beskriva den konstnärliga idén, era tidigare erfarenheter och var och när ni ska göra era arrangemang.

Tänk på att

 • Projektstöd för publika kulturarrangemang kan man inte få för produktion av media såsom film.
 • Denna form av projektstöd ges inte till organisationer som har beviljats verksamhetsstöd.

Projektstöd för utvecklingsprojekt

Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö kan sökas av professionella kulturaktörer. Ett projekt kan handla om utveckling av nya arbetssätt och nätverk eller internationella samarbeten. Man kan också få stöd för idé- och pilotutveckling inför nya produktioner, exempelvis inom film.

Det finns inget krav att projektet måste visas för en publik. Kulturaktörer som har verksamhetsstöd kan i vissa fall få stöd för utvecklingsprojekt som ett komplement.

Tänk på att

 • Projektstöd för utvecklingsprojekt gäller endast för projekt på professionell nivå.

Projektstöd för medskapande kultur

Projektstöd för medskapande kultur i Malmö infördes 2021. Stödet kan sökas av professionellt verksamma kulturskapare. Ett medskapande projekt ska bygga på ett nära samarbete med föreningar, grupper eller lokala mötesplatser i Malmö. Syftet med stödet är att engagera fler malmöbor i konstnärligt skapande på sin fritid. Deltagarna kan vara barn, unga eller vuxna.

Tänk på att

 • Projektstöd för medskapande kultur ges inte till organisationer som har beviljats verksamhetsstöd.
 • Stödet gäller inte projekt som vänder sig till skolelever.

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv