$left
$middle

Stöd till studieförbund

Malmö stad ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Malmö. Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet för Malmöborna.

Ansökan är öppen 11 oktober till 1 november och ska lämnas in året före verksamhetsåret.

Stödet ges endast till

 • verksamhet som bedrivs i Malmö
 • folkbildningsverksamhet som berättigar till statsbidrag.

Stöd ges inte för verksamhet som omfattas av aktivitetsbidrag från Malmö fritidsnämnd.

Vi prioriterar verksamheter som

 • är en arena för demokratiska möten
 • arbetar i socioekonomiskt svaga områden
 • gör bildning tillgänglig för alla

Redovisning

Redovisning ska inlämnas senast 16 maj året efter verksamhetsåret.

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv