$left
$middle

Stöd till studieförbund

Malmö stad ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Malmö. Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet för Malmöborna.

Ansökan är öppen 11 oktober till 1 november och ska lämnas in året före verksamhetsåret.

Vilka verksamheter kan få stöd?

Stödet ges endast till

  • verksamhet som bedrivs i Malmö
  • folkbildningsverksamhet som berättigar till statsbidrag.

Stöd ges inte för verksamhet som omfattas av aktivitetsbidrag från Malmö fritidsnämnd.

Vi prioriterar verksamheter som

  • är en arena för demokratiska möten
  • arbetar i socioekonomiskt svaga områden
  • gör bildning tillgänglig för alla

Redovisning

Redovisning ska inlämnas senast 16 maj året efter verksamhetsåret.

Läs mer

Kontakta oss

Sektionen för kulturanalys och stöd

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektionen för kulturanalys och stöd Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv