$left
$middle

Stöd till studieförbund

Malmö stad ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Malmö. Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet för Malmöborna.

Ansökan ska vanligen lämnas in senast den 1 september året före verksamhetsåret.

Stödet ges endast till

  • verksamhet som bedrivs i Malmö
  • folkbildningsverksamhet som berättigar till statsbidrag.

Stöd ges inte för verksamhet som omfattas av aktivitetsbidrag från Malmö fritidsnämnd.

Vi prioriterar verksamheter som

  • är en arena för demokratiska möten
  • arbetar i socioekonomiskt svaga områden
  • gör bildning tillgänglig för alla

Redovisning

Redovisning ska inlämnas senast 16 maj året efter verksamhetsåret.

sv