$left
$middle

Särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet

Studieförbund och andra fristående kulturorganisationer i Malmö kan ansöka om ett tillfälligt, särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet.

Stödet gäller förnyelse och utveckling av folkbildande kulturverksamhet i Malmö. Folkbildning innebär möjligheter att fritt söka efter kunskap och att lära, skapa och utvecklas tillsammans med andra.

Syftet med stödet är att stärka möjligheterna till bildning och eget skapande inom en mångfald av konstformer, inom olika målgrupper och i olika delar av staden. Stödet kan exempelvis användas för att nå fler deltagare eller nya målgrupper, utveckla verksamhet på en ny plats, med ett nytt koncept eller inom en viss konstform.

Innan du ansöker

Särskilt stöd för folkbildande kulturverksamhet gäller inte renodlade professionella kulturproduktioner och arrangemang. För den typen av verksamhet kan du i stället söka ordinarie verksamhetsstöd eller projektstöd. 

Ansökan om särskilt stöd

 • Du kan ansöka om ett belopp på högst 400 000 kronor.
 • Ansökningsperioden är 25 september–13 oktober 2023.
Beslut om fördelningen fattas i december 2023.

Beslut och utbetalning

Beslut om fördelning av stödet fattas preliminärt i december 2023. Du får ett mejl när beslutet finns på Mina sidor.

Utbetalning sker inom en månad efter beslutet.

Särskilda villkor kan förekomma i beslutet, exempelvis att du ska lämna en uppdaterad planering som sedan ska godkännas före utbetalning.

Redovisning av stödet

Du ska skicka in en redovisning av verksamhet och ekonomi senast två månader efter avslutad insats. Länk till tjänsten för redovisning kommer publiceras på denna sida.

Kontaktinformation

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31

Läs mer

sv