$left
$middle

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer

Verksamhetsstödet syftar till att ge ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Stödet ska bidra till en stabil infrastruktur inom det fria kulturlivet.

Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film. Stödet gäller verksamhet under ett helt kalenderår.

  • Ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2023 är 11 maj–1 juni 2022.
  • Om ni inte tidigare har fått verksamhetsstöd bör ni kontakta handläggare inom kulturstöd för rådgivning före ansökan.

Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

Läs mer

sv