$left
$middle

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer

Verksamhetsstödet syftar till att ge ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Stödet ska bidra till en stabil infrastruktur inom det fria kulturlivet.

Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Stödet gäller verksamhet under ett helt kalenderår. Från och med 2024 finns även möjligheter till treåriga verksamhetsstöd. De treåriga stöden införs successivt under några år. 

 •  Ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2024 är 27 april–1 juni 2023.
 • Om ni inte tidigare har fått verksamhetsstöd bör ni kontakta handläggare inom kulturstöd för rådgivning före ansökan.

Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

 • E-tjänsten för ansökan gäller verksamhetsåret 2024 (1 år). Den ska användas av alla sökande.
 • Ett begränsat antal kulturorganisationer kommer att få möjlighet att senare komplettera ansökan med en treårig plan och budget. Det treåriga stödet gäller perioden 2024-2026.

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv