$left
$middle

Om kulturstöd

Varje år fördelas över 70 miljoner kronor till kulturorganisationer, enskilda kulturskapare och studieförbund. Kulturförvaltningen erbjuder också rådgivning och annan service för det fria kulturlivet.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Om kulturstödet

Det ekonomiska stödet går under namnet Kulturstöd och omfattar:

  • Stöd till fristående kulturorganisationer
  • Stöd till enskilda kulturskapare

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.