$left
$middle

Om kulturstöd

I år fördelas över 80 miljoner kronor till kulturorganisationer, enskilda kulturskapare och studieförbund. Kulturstödet omfattar flera olika former av stöd och stipendier.

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.

Ansökningar om kulturstöd hanteras av kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen erbjuder också rådgivning för det fria kulturlivet.

Vanliga frågor och svar om kulturstöd

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv