$left
$middle

Om kulturstöd

Varje år fördelas över 75 miljoner kronor till kulturorganisationer, enskilda kulturskapare och studieförbund. Kulturstödet omfattar flera olika former av stöd och stipendier.

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.

Ansökningar om kulturstöd hanteras av kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen erbjuder också rådgivning för det fria kulturlivet.

Vanliga frågor och svar om kulturstöd

sv