$left
$middle

Stipendiet Kulturkraft

Stipendiet Kulturkraft vänder sig till unga Malmöbor i åldern 18–30 år som vill genomföra kulturprojekt i mindre skala. Kulturkraft är ett stipendium som ska ge unga Malmöbor möjlighet att få stöd för att genomföra kreativa projekt som berikar Malmös kulturliv. Du kan välja att ansöka om 10 000 eller 20 000 kronor.

Stipendiet har inga fasta ansökningsdatum och ansökan kan göras löpande. Du ansöker senast två månader innan ditt projekt ska genomföras. Om du ansöker för sent kommer ansökan att avslås.

Du kan ansöka fram till den 18 november 2022. Ansökan kommer sedan att vara stängd fram till den 16 januari 2023.

När ansökan öppnar igen kommer villkoren för stipendiet Kulturkraft att förändras. Aktuell information kommer att finnas på denna sida i slutet av året.

Läs mer

sv