$left
$middle

Stipendiet Kulturkraft

Stipendiet Kulturkraft vänder sig till unga Malmöbor i åldern 18–30 år som vill genomföra kulturprojekt i mindre skala. Kulturkraft är ett stipendium som ska ge unga Malmöbor möjlighet att få stöd för att genomföra kreativa projekt som berikar Malmös kulturliv. Du kan välja att ansöka om 10 000 eller 20 000 kronor.

Stipendiet har inga fasta ansökningsdatum och ansökan kan göras löpande under hela året. Du ansöker senast två månader innan ditt projekt ska genomföras. Om du ansöker för sent kommer ansökan att avslås.