$left
$middle

Stipendiet Kulturkraft

Stipendiet Kulturkraft vänder sig till Malmöbor i åldern 18–35 år som vill genomföra kulturprojekt i mindre skala. Kulturkraft ska ge yngre kulturskapare i Malmö möjlighet att utvecklas och genomföra kreativa projekt som berikar Malmös kulturliv. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet har inga fasta ansökningsdatum och ansökan kan göras löpande så länge årets budget räcker. Du ansöker senast två månader innan ditt projekt ska genomföras. Om du ansöker för sent kommer ansökan att avslås.

Årets budget är förbrukad och ansökan är stängd.

Vi öppnar för nya ansökningar i mitten av januari 2024.

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv