$left
$middle

Stipendiet Ung Kultur Malmö

Stipendiet Ung Kultur Malmö vänder sig till unga Malmöbor i åldern 18–25 år som vill genomföra ett mindre kulturprojekt. Stipendiet ska ge unga Malmöbor möjlighet att på ett enkelt sätt engagera sig i kulturlivet.

Du kan ansöka om stipendiet under hela året, men tänk på att du ska ansöka i god tid innan projektet ska genomföras och att du kan få stipendiet högst en gång per år. Oftast skickar vi svar inom några veckor. Tänk på att det tar längre tid att få svar under juni-augusti och i december.

Stipendiet ligger på 5 000 kr och är skattefritt. Vi betalar ut pengarna till ditt bankkonto innan projektet startar.

Redovisning

Efter att projektet är klart ska du göra en kort redovisning om hur det gick.

Vem kan få stipendiet Ung Kultur Malmö?

 • Du som är mellan 18-25 år och bor i Malmö. Du ska vara folkbokförd här.
 • Du som är intresserad av konst och kultur och vill pröva på att göra ett kulturprojekt. Det är du som söker som ska vara den som startar projektet och står för idén.

Detta kan du använda stipendiet till

Du kan använda stipendiet till ett mindre kulturprojekt som är öppet för publik eller deltagare i Malmö. Det kan till exempel vara en spelning/konsert, workshop, utställning, föreställning, dansshow, kortfilm eller musikvideo. Eller ett projekt med poetry slam, serieteckning, street art eller digital kultur. Du kan också blanda olika kulturformer.Du kan använda stipendiet för att till exempel köpa in material och tjänster från företag, hyra lokal och utrustning eller marknadsföra projektet.

Detta får du inte använda stipendiet till

 • Du kan inte använda stipendiet för att betala lön till dig själv och till personer som genomför projektet tillsammans med dig.
 • Du kan inte betala större inköp av utrustning, till exempel en ny dator.
 • Du kan inte betala en lokal som du redan hyr, till exempel en replokal.
 • Musikinspelningar och skivor.

Projekt som har bäst chans att få stipendiet

 • Kulturprojekt som engagerar unga i kreativt skapande och som inspirerar andra att ta del av kulturlivet i Malmö.
 • Projekt där du som söker inte studerar eller har en yrkesutbildning inom kultur (till exempel på folkhögskola eller universitet) och som inte har så mycket erfarenhet av att genomföra kulturprojekt.

Projekt som inte kan få stipendiet

Vi ger inte stipendiet till projekt

 • som drivs av en redan etablerad kultur- och föreningsverksamhet
 • som ingår i en utbildning, till exempel ett skolprojekt
 • med partipolitiskt, religiöst eller vinstdrivande syfte
 • som bryter mot lagar och myndighetskrav
 • som strider mot grundläggande värderingar om demokrati, jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde
 • för att samla in pengar, till exempel en välgörenhetsgala
 • som är interna, till exempel fester.

Om du vill ha hjälp med ansökan, coachning eller tips

Kulturförvaltningens mötesplatser kan ge coachning och tips innan du ansöker. Vi kan också hjälpa dig när du ska genomföra ditt projekt. Mejla oss på ungkultur.kf@malmo.se. Du kan också besöka oss på Arena 305 eller ett av våra Allaktivitetshus.

Om det saknas någon viktig information eller något blivit fel i ansökan kan du mejla oss på ungkultur.kf@malmo.se, så hjälper vi dig. Kom ihåg att skriva hela ditt namn så vi vet vilken ansökan det gäller.

Kontakta oss

Sektionen för kulturanalys och stöd

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektionen för kulturanalys och stöd Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv