Ateljéstipendier

Ateljéstipendierna syftar till att stärka arbetsmöjligheterna för professionella konstnärer i Malmö. Stipendierna ges med samma belopp till varje stipendiat.

Det ställs inte krav på redovisning eller på återbetalning av utbetalat stipendium, om konstnären får ändrade förhållanden under perioden.

  • Ateljéstipendierna är tvååriga.
  • För närvarande belopp 18 000 kronor (fastställs varje år).
  • Stipendiet är skattefritt.
  • Varje år kan högst 60 stipendier utdelas.
  • Handläggningen sker enligt kulturnämndens bestämmelser.
  • Ansökningsperioden för 2021 är 11 augusti–1 september och gäller ateljéstipendium för 2022–2023.