$left
$middle

Ateljéstipendier

Ateljéstipendierna syftar till att stärka arbetsmöjligheterna för professionella konstnärer i Malmö.

Malmö kulturnämnd har beslutat att göra en översyn av ateljéstipendierna. Det innebär följande:

 • En utvecklad form av stöd ska tas fram.
 • Det blir inte någon ansökan om ateljéstipendier hösten 2023.
 • Nästa utlysning av ateljéstöd kommer troligen i början av 2024.

Detta gäller om du fått ett ateljéstipendium

Om du fått ateljéstipendium för perioden 2022–2023 eller 2023–2024 behöver du inte göra någon redovisning. Du behöver inte heller betala tillbaka stipendiet om du får ändrade förhållanden under perioden.

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv