Malmö stads kulturpris

Varje år delas Malmö stads kulturpris ut till en person som har stått för värdefulla insatser i Malmös kulturliv.

Kulturpriset består av en statyett i silver formgiven av ädelsmeden Magnus G:son Liedholm samt en prissumma på 80 000 kronor.

Kulturpriskommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande, kulturkommunalrådet, kulturnämndens ordförande och vice ordförande samt kulturdirektören.

Tidigare vinnare