$left
$middle

Malmö stads kulturpris

Varje år delas Malmö stads kulturpris ut till en person som har stått för värdefulla insatser i Malmös kulturliv.

Kulturpriset består av en statyett i silver formgiven av ädelsmeden Magnus G:son Liedholm samt en prissumma på 80 000 kronor.

Kulturpriskommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande, kulturkommunalrådet, kulturnämndens ordförande och vice ordförande samt kulturdirektören.

Allmänheten har i början av året möjlighet att ge förslag till nästa kulturpristagare. För 2023 är nomineringen öppen under perioden 1 till 15 februari 2023.

Tidigare vinnare

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv