$left
$middle

Malmö stads kulturstipendier

Varje år delas tolv kulturstipendier ut inom olika konstområden. Stipendierna tilldelas enskilda personer och är av två slag, kulturstipendier för konstnärlig utveckling och kulturstipendier för värdefulla insatser. Därtill tilldelas en kulturutövare ett stipendium till minne av Gunni Johansson.

Ansökan/nominering kan göras en gång per år och ska göras med kulturförvaltningens e-tjänster och enligt givna anvisningar.

Nästa ansökningsperiod är den 1–15 februari 2024.

 • Stipendierna ges med samma belopp till varje stipendiat. Beloppet är 50 000 kronor.
 • Stipendiet är skattefritt.
 • Kulturnämnden tar beslut i april.
 • Stipendierna delas ut i maj varje år vid en offentlig ceremoni.
 • Stipendiaternas namn offentliggörs i pressen samt på Malmö stads hemsida i samband med beslut.

Kulturstipendier för konstnärlig utveckling

Kulturstipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som befinner sig i början av en professionell konstnärlig yrkesbana.

Kulturstipendium för värdefulla insatser

Stipendiet för värdefulla insatser riktas till enskilda personer med tydlig anknytning till Malmö som genom en mångårig kulturgärning har gjort ett bestående avtryck i Malmös kulturliv.

Kulturstipendium till minne av Gunni Johansson

Stipendiet riktar sig till talangfulla kulturutövare inom teater/musikteater, dans och klassisk musik. Stipendiet är på 50 000 kronor och tilldelas en stipendiat per år under tio år (till och med år 2028). Stipendiet är skattefritt.

Stipendiet är inte sökbart, urval sker i samband med ordinarie fördelning av Malmö stads kulturstipendier.

Kulturstipendiater 2023

Läs mer

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv