Konststipendier och fonder

Malmö Konstmuseum delar ut fem stipendie- och bidragsfonder. Sammanlagt delas över två miljoner kronor ut till svenska konstnärer.

Stipendier och bidrag som utlyses i januari

  • I januari kan du söka till stipendier och bidrag ur Ellen Trotzigs, Aase och Richard Björklunds, och Emil Olssons fonder.
  • Du väljer själv om du vill söka stipendium och/eller fondbidrag.
  • Bifoga meritförteckning, utställningskatalog, webbsida eller usb med bildmaterial i din ansökan.
  • Stipendierna kan sökas av konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

Ansökan är öppen från den 11 januari till den 12 februari 2021.

Ansökan för Anna Kockums fond

För denna fond krävs ingen ifylld blankett. Fonden delas ut vartannat år, nästa gång blir 2022.

För vem?

Du kan söka resestipendium till studie- eller inspirationsresa, i första hand till Österlen men även andra resmål kan beaktas. Stipendiet kan sökas av svenska bildkonstnärer.

Bifoga följande:

  • personbevis
  • CV
  • ett brev där du berättar om ditt resmål
  • utställningskatalog, webbsida eller usb med bildmaterial.

Ansökan skickas till:

Malmö Konstmuseum
Box 406
201 24 Malmö

Barbro & Holger Bäckströms stipendium

Barbro & Holger Bäckströms stipendium går ej att söka.

För vem?

Stipendiet delas ut till lovande eller etablerade svenska konstnärer och är ett av de största konststipendierna i Sverige.

Mer information

Nedan finns mer information som gäller alla stipendier.