$left
$middle

Konststipendier och fonder

Malmö Konstmuseum delar ut fem stipendie- och bidragsfonder. Sammanlagt delas över två miljoner kronor ut till svenska konstnärer.

Stipendier och bidrag som utlyses i januari

  • I januari kan du söka till stipendier och bidrag ur Ellen Trotzigs, Aase och Richard Björklunds, och Emil Olssons fonder.
  • Du väljer själv om du vill söka stipendium och/eller fondbidrag.
  • Bifoga meritförteckning, utställningskatalog, webbsida eller usb med bildmaterial i din ansökan.
  • Stipendierna kan sökas av konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

Nästa ansökningsperiod öppnar januari 2023.

Ansökan för Anna Kockums fond

Svenska bildkonstnärer kan söka resestipendium till studie- eller inspirationsresa från Anna Kockums fond. I första hand ges stipendiet för resor till Österlen men även andra resmål kan beaktas.

Ansökningsperioden för resestipendiet öppnar 29 augusti och pågår fram till den 23 september 2022. Ansökan görs via e-tjänst.

Barbro & Holger Bäckströms stipendium

Barbro & Holger Bäckströms stipendium går ej att söka.

För vem?

Stipendiet delas ut till lovande eller etablerade svenska konstnärer och är ett av de största konststipendierna i Sverige.

Mer information

Nedan finns mer information som gäller alla stipendier.

sv