$left
$middle

Konststipendier och fonder

Malmö Konstmuseum delar ut fem stipendie- och bidragsfonder. Sammanlagt delas över två miljoner kronor ut till svenska konstnärer.

Stipendier och bidrag som utlyses i januari

  • I januari kan du söka till stipendier och bidrag ur Ellen Trotzigs, Aase och Richard Björklunds, och Emil Olssons fonder.
  • Du väljer själv om du vill söka stipendium och/eller fondbidrag.
  • Bifoga meritförteckning, utställningskatalog, webbsida eller usb med bildmaterial i din ansökan.
  • Stipendierna kan sökas av konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

Nästa ansökningsperiod är i januari 2024.

Ansökan för Anna Kockums fond

Svenska bildkonstnärer kan söka resestipendium till studie- eller inspirationsresa från Anna Kockums fond. I första hand ges stipendiet för resor till Österlen men även andra resmål kan beaktas.

Nästa ansökningsperiod startar hösten 2024. Du skickar in ansökan via e-tjänst.

Barbro & Holger Bäckströms stipendium

Barbro & Holger Bäckströms stipendium går ej att söka.

För vem?

Stipendiet delas ut till lovande eller etablerade svenska konstnärer och är ett av de största konststipendierna i Sverige.

Mer information

Nedan finns mer information som gäller alla stipendier.

Kontakta oss

sv