$left
$middle

Viktiga datum för kulturstöd

Här hittar du information om sista ansökningsdag för de olika formerna av kulturstöd, när ansökan är öppen och när du får beslut. Här finns också datum för kommande informationsträffar.

Sista ansökningsdag för kulturstöd och andra viktiga datum för kulturstöd är sorterade i kronologisk ordning. Var ute i god tid när du söker kulturstöd. Du kan nå handläggarna inom kulturstöd på vardagar under dagtid om du behöver mer information och rådgivning.

Viktiga datum 2023

Viktiga datum för varje kulturstöd år 2023.

Kulturstöd

Viktiga datum

Stipendiet Ung Kultur

Kan sökas löpande under året.

Stipendiet Kulturkraft

Ansökan öppnar 16 januari 2023.

Vi tar emot ansökningar löpande under året.

Malmö Stads kulturstipendier

Ansökan är öppen 1 februari till 15 februari.

Beslut tas i slutet av april.

Projektstöd inom kultur – våren 2023

OBS! Tidigarelagd ansökningsperiod.

Ansökan är öppen 16 januari till 6 februari.

Beslut kommer i slutet av mars.

Verksamhetsstöd - redovisning för 2022

Redovisningen är öppen 13 mars till 3 april.

Verksamhetsstöd - ansökan för 2024

Ansökan är öppen den 27 april till 1 juni.

Beslut tas i januari 2024.

Studieförbunden - redovisning för 2022

Redovisningen är öppen 25 april till 16 maj.

Studieförbunden – ansökan för 2024

Ansökan är öppen 11 oktober till 1 november.

Beslut kommer i april 2024.

Projektstöd inom kultur – hösten 2023

Ansökan är öppen 14 augusti till 14 september.

Beslut kommer i oktober.

Projektstöd Öppna Malmö - 2023

Ansökan är öppen 9 oktober till 6 november.

Beslut kommer i december.

Viktiga datum 2024

Viktiga datum för varje kulturstöd år 2024.

Kulturstöd

Viktiga datum

Stipendiet Ung Kultur

Kan sökas löpande under året.

Stipendiet Kulturkraft

Kan sökas löpande under året.

Malmö Stads kulturstipendier

Ansökan är öppen 1 februari till 15 februari.

Beslut tas i slutet av april.

Projektstöd inom kultur – våren 2024

Ansökan är öppen 16 januari till 6 februari.

Beslut kommer i slutet av mars.

Verksamhetsstöd - redovisning för 2023

Redovisningen är öppen 13 mars till 3 april.

Verksamhetsstöd - ansökan för 2025

Ansökan är öppen den 26 april till 3 juni.

Beslut tas i januari 2025.

Studieförbunden - redovisning för 2023

Redovisningen är öppen 25 april till 16 maj.

Studieförbunden – ansökan för 2025

Ansökan är öppen 11 oktober till 4 november.

Beslut kommer i april 2025.

Projektstöd inom kultur – hösten 2024

Ansökan är öppen 14 augusti till 16 september.

Beslut kommer i oktober.

Projektstöd Öppna Malmö - 2024

Ansökan är öppen 9 oktober till 6 november.

Beslut kommer i december.

Läs mer

Kontakta oss

Sektionen för kulturanalys och stöd

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektionen för kulturanalys och stöd Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv