$left
$middle

Tips på stipendier och ekonomiska stöd inom kultur

Det finns flera stipendier och andra ekonomiska stöd som du kan söka till olika sorters projekt inom kultur.

Sök bidrag ur Holmgrens och Löwegrens fond 2023

Vart femte år delar Malmö stad ut pengar ur Holmgrens och Löwegrens fond. År 2023 är det aktuellt igen för utdelning och summan är 270 000 kronor.

Avkastningen ur fonden ska användas till Malmö stads försköning eller som bidrag till utförande eller förbättring av teaterbyggnad, konserthus, kyrka eller museum.

Enskilda kulturskapare och kulturorganisationer kan ansöka mellan den 9 oktober till den 10 november. I ansökan ska du ange

  • information om din eller organisationens kulturverksamhet
  • beskrivning av projektet som pengarna planeras användas till.

Skicka din ansökan via mejl till kulturkansli@malmo.se.
Om din ansökan beviljas sker utbetalning innan den 31 december 2023.

Har du frågor om ansökan eller fonden kan du kontakta Anne Mattsson via e-post anne.mattsson@malmo.se.

Kontakta oss

Sektionen för kulturanalys och stöd

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektionen för kulturanalys och stöd Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv