$left
$middle

Konstnärliga resurscentra

I Malmö finns flera mötesplatser för konstnärer, bland annat verkstäder som möjliggör arbete och produktion i olika konstnärliga tekniker.

KKV Textiltryck

Kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare inom textilkonst.

KKV Grafik

Kollektivverkstad med tryckpressar, utrustning för foto och digitalteknik, screen- och djuptryck, högtryck m.m. för bildkonstnärer och andra konstnärliga yrkesgrupper.

Mediaverkstaden

Förening som ger fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av ljud, bild, video och trycksaker.

KKV Monumental

Monumentalverkstad för konstverk och gestaltningsprojekt i det större formatet. Verkstaden har utrustning inom trä, metall, emalj, glas, keramik, gips, gjuteri med mera.

Andra mötesplatser för konstnärer

ADDO

Malmös största och äldsta ideella ateljéförening erbjuder arbetslokaler för yrkesverksamma bildkonstnärer.

STPLN

En kreativ plats med verkstäder och kontorsrum för olika typer av kulturprojekt.

sv