$left
$middle

För kulturskapare som har fått ekonomiskt stöd

Om ert projekt eller er verksamhet får ekonomiskt stöd från kulturnämnden ska ni ange detta i er marknadsföring. Det är också viktigt att ni ger oss information om era projekt. När projektet eller verksamheten är genomförd ska ni lämna in en redovisning.

1. Skicka oss information om ert projekt

Det är viktigt att regelbundet informera oss om er verksamhet och/eller era projekt. Löpande information om era evenemang och om eventuella ändringar i er planering ska skickas in via meddelanden på Mina sidor på malmo.se/sjalvservice. Meddelandefunktionen finns under respektive ärende (ansökan).

Våra kontaktuppgifter

2. Marknadsför ert projekt eller er verksamhet

Ni som har fått kulturstöd ska marknadsföra ert projekt/era evenemang. Det är viktigt att Malmöborna kan ta del av all den kultur som får stöd. Information om offentliga evenemang ska finnas i Malmö stads evenemangskalender.

I information och marknadsföring ska det tydligt framgå att ni har fått kulturstöd. Det gör ni genom att ange "Med stöd av" i samband med att ni publicerar Malmö stads logotyp.

Om ni vill sälja biljetter till era föreställningar och evenemang kan ni ta hjälp av Kulturcentralen.

3. Använd Malmö stads logotyp

Malmö stads logotyp ska finnas med i trycksaker som ni publicerar, liksom på era eventuella hemsidor och i andra informationskanaler där ni marknadsför de evenemang och projekt ni fått kulturstöd för.

Malmö stad-logga 4-färg

Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg.

Malmö stad-logga Svart

Är det inte möjligt att avbilda logotypen i 4-färg ska den svarta varianten användas. I 1-färgstryck får ingen annan färg förekomma. På mörk bakgrund kan man använda den inverterade versionen.