$left
$middle

För kulturskapare som har fått ekonomiskt stöd

Om ert projekt eller er verksamhet får ekonomiskt stöd från kulturnämnden ska ni ange detta i er marknadsföring. Det är också viktigt att ni ger oss information om era projekt. När projektet eller verksamheten är genomförd ska ni lämna in en redovisning.

1. Skicka oss information om ert projekt

Det är viktigt att regelbundet informera oss om er verksamhet och/eller era projekt. Löpande information om era evenemang och om eventuella ändringar i er planering ska skickas in via meddelanden på Mina sidor på malmo.se/sjalvservice. Meddelandefunktionen finns under respektive ärende (ansökan).

2. Marknadsför ert projekt eller er verksamhet

Ni som har fått kulturstöd ska marknadsföra ert projekt/era evenemang. Det är viktigt att Malmöborna kan ta del av all den kultur som får stöd. Information om offentliga evenemang ska finnas i Malmö stads evenemangskalender.

I information och marknadsföring ska det tydligt framgå att ni har fått kulturstöd. Det gör ni genom att ange "Med stöd av" i samband med att ni publicerar Malmö stads logotyp.

Om ni vill sälja biljetter till era föreställningar och evenemang kan ni ta hjälp av Kulturcentralen.

3. Använd Malmö stads logotyp

Malmö stads logotyp ska finnas med i trycksaker som ni publicerar, liksom på era eventuella hemsidor och i andra informationskanaler där ni marknadsför de evenemang och projekt ni fått kulturstöd för.

4. Redovisa er verksamhet eller projekt

De flesta av våra kulturstöd ska redovisas när verksamheten eller projektet är genomfört. Ni redovisar digitalt.

Malmö stads kulturstipendier och ateljéstipendier behöver inte redovisas.

Kontakta oss

 • Sektionen för kulturanalys och stöd

  • E-post:  kulturstod@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Baltzarsgatan 31
sv