$left
$middle

Tingens metod

Tingens metod är ett samarbetsprojekt mellan Malmö museum, Tekniska museet och Göteborgs stadsmuseum. Projektets mål är att museerna ska arbeta öppnare och mer demokratiskt.

Hur kan museer kombinera sin önskan om öppenhet och inkludering med sina kärnaktiviteter – förvaltning, forskning och förmedling? Det norska projektet Tingens metod har försökt besvara den frågan och metoden testas nu av några museer i Sverige. Malmö museum är ett av dem.

På workshops och konferenser har museerna lärt sig metoden och är nu, på tredje året, i full fart att implementera den i både utställnings- och dokumentationsprojekt.

Vad innebär Tingens metod?

Tingens metod utgår från teorin att föremål är relationella. Det är museerna uppgift att, med hjälp av experter, forskare och helt nya deltagare, upptäcka och utforska dessa relationer. Detta resulterar i att museerna arbetar öppnare och demokratiskt.

Tingens metod på Malmö museum

På Malmö museum används metoden aktivt i till exempel utställningen Sjöfartsminnen som ingår i samlingsutställningen Havets kvinnor och män.

Projektet genomförs med stöd av Kulturrrådet.

Kontakta oss

sv