$left
$middle

Ung film Malmö

Kulturförvaltningen startade hösten 2019 projektet Ung film Malmö för att skapa bättre möjligheter för unga malmöbor mellan 14 och 30 år att göra film och delta i Malmös filmliv.

Film- och medieproduktion är fantastiska verktyg för att synliggöra ungas berättelser och deras perspektiv på samhället. På den här sidan hittar du både information om projektet, men också resurser, länkar och kontakter för dig som vill arbeta med filmskapande i Malmö.

Detta gör Ung film Malmö

  • Hittar och skapar spännande mötesplatser för unga som vill arbeta med film.
  • Genomför föreläsningar, workshops för unga tillsammans med stadens mötesplatser.
  • Ger unga möjlighet att delta som praktikanter eller volontärer i Malmös filmliv i samarbete med filmfestivaler, biografer, film och tv-produktion.
  • Tipsar om ekonomiskt stöd och utbildningar inom filmområdet.
  • Mentorprogrammet för unga 18 till 25 år, har för närvarande uppehåll.

Brett samarbete

Ung film Malmö drivs i samarbete med mötesplatserna Arena 305 samt KRUT på Stadsbiblioteket och dessutom filmaktörerna BUFF Malmö Barn och ungdomsfilmfestival, MAFF Malmö arab filmfestival, Nordisk Panorama, FilmCentrum Syd med flera.

Nätverket för Ung film Malmö

Filmfestivaler

Organisationer i Malmö

Organisationer i Skåne

Sök ekonomiskt stöd för filmproduktion

Filmtävlingar - tävla med din film

Filmutbildningar

Kontakta oss

sv