$left
$middle

Information om Zlatanstatyn

Zlatan staty

Här hittar du information om bakgrunden till Zlatanstatyn, vad som har hänt med statyn och hur arbetet fortskrider.

Vad är bakgrunden till att Zlatanstatyn hamnade i Malmö?

Svenska Fotbollförbundet lät gjuta en bronsstaty av Zlatan Ibrahimović att uppföras invid Nationalarenan i Solna. Av olika anledningar gick det inte att placera denna staty på denna plats. Förbundet vände sig då till Malmö stad med en förfrågan om att ta emot statyn som en gåva från förbundet.

Under 2018 donerade Svenska Fotbollförbundet en skulptur av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović till Malmö stad. Under 2018-2019 utredde Malmö stads arbetsgrupp för offentlig konst tänkbara placeringar av statyn. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, skulptören Peter Linde och MFF fördes även en dialog om statyns placering. Stadiontorget förordades med motiveringen att platsen har en stor koppling till Zlatans idrottsliga framgångar och att torget är en öppen plats med många besökare i anslutning till matcher och andra evenemang.

Under september 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skulpturen skulle placeras vid Stadiontorget.

Invigningen ägde rum den 8 oktober 2019 på Stadiontorget.

Vad har hänt med statyn?

Under 2020 vandaliserades statyn vid upprepade tillfällen. Vid ett tillfälle vandaliserades den så pass allvarligt att den välte. Skadorna var omfattande därför fraktades statyn bort för reparation.

Hur mycket har vandaliseringen kostat Malmö stad?

(belopp tom februari 2020)

  • Bevakning: 85 000 kronor
  • Klottersanering: 17 700 kronor
  • Borttransportering och tidigare renovering: cirka 126 000 kronor

Har Malmö stad polisanmält vandaliseringarna?

Ja, vi har sett mycket allvarligt på vandaliseringarna och har polisanmält alla tillfällen.

Var är statyn just nu?

Vi kan inte gå in på var den befinner.

Varför har man tagit beslut om att renovera statyn igen?

Kommunstyrelsen har uppdragit åt stadskontoret att återkomma med förslag på placering. För att den ska kunna placeras behöver den vara reparerad och förberedd för en placering. Reparationen beräknas vara klar vid årsskiftet.

Vad kostar nuvarande reparation?

Kostnadsbilden för reparationen är cirka 350 000 kronor.

Var ska statyn placeras efter reparationen?

Var det blir är ännu inte beslutat.

Vem tar beslut om placering?

Kommunstyrelsen beslutar om eventuell ny placering.

När ska kommunstyrelsen besluta var statyn ska placeras?

Det kan vi inte säga i dagsläget.

Vad har ni för åtgärder för att statyn inte ska bli vandaliserad igen?

Vi förbereder nu för installation av larm. Om det behövs fler åtgärder beror på framtida placering.

Jag vill lämna in förslag på placering. Hur går jag tillväga?

I Malmöinitiativet kan alla som är folkbokförda i Malmö lämna in förslag och de initiativ som fått fler än 100 röster kommer att tas upp och behandlas av ansvarig politisk nämnd. Malmöinitiativet hittas på Malmö stads hemsida via följande länk:
malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Politik-beslut-och-paverkan/V…

sv