$left
$middle

Information om Zlatanstatyn

Här hittar du all information om bakgrunden till Zlatanstatyn och hur arbetet fortskrider med statyns framtida placering samt en video när skulptören Peter Linde renoverar statyn efter vandalisering.

Vad är bakgrunden till att Zlatanstatyn hamnade i Malmö?

Svenska Fotbollförbundet lät gjuta en bronsstaty av Zlatan Ibrahimovic att uppföras invid Nationalarenan i Solna. Av olika anledningar gick det inte att placera denna staty på denna plats. Förbundet vände sig då till Malmö stad med en förfrågan om att ta emot statyn som en gåva från förbundet.

2018 donerade Svenska Fotbollförbundet skulpturen till Malmö stad. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, skulptören Peter Linde och MFF kom man fram till Stadiontorget var en bra plats för den flera ton tunga och över tre meter höga bronsstatyn. Platsen har en koppling till Zlatans idrottsliga framgångar och torget är en öppen plats med många besökare i anslutning till matcher och andra evenemang. Kommunstyrelsens arbetsutskott bestämde då att skulpturen skulle placeras vid Stadiontorget och invigningen ägde rum den 8 oktober 2019 på Stadiontorget.

I slutet av 2019 köpte Ibrahimovic in sig i Hammarby och det ledde till upprörda känslor i Malmö. Under 2020 vandaliserades statyn vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle vandaliserades den så pass allvarligt att den välte. Skadorna var omfattande och skulpturen fraktades bort för reparation. Under vintern 2023 har Peter Linde arbetat med att reparera statyn.

Hur mycket har vandaliseringen kostat Malmö stad?

(belopp tom mars 2023)

  • Bevakning: 85 000 kronor
  • Klottersanering: 17 700 kronor
  • Borttransportering och tidigare renovering: cirka 126 000 kronor
  • Budgeten för reparation under 2023 har varit 350 000 kronor

Har Malmö stad polisanmält vandaliseringarna?

Ja, vi har sett mycket allvarligt på vandaliseringarna och har polisanmält alla tillfällen.

Vad har ni vidtagit för åtgärder för att förhindra mer skadegörelse?

Vi gör allt vi kan för att förhindra att detta ska hända igen. Vi har också utrustat statyn med larm. Om det behövs fler åtgärder beror på framtida placering.

Varför ska statyn stanna kvar i Malmö?

Kommunstyrelsen har beslutat att konstverket ska stå i Malmö då det är en gåva från Svenska fotbollsförbundet och konstverkets placering ska utredas vidare.

Är statyn återställd?

Ja, den är återställd. Under vintern 2023 har skulptören Peter Linde renoverat och reparerat konstverket. Budgeten för reparationen har varit 350 000 kronor.

Varför är statyns plats ännu inte bestämt?

Vid en placering behöver flera faktorer behöver vägas in. Skulpturen ska ses i ett sammanhang och vara tillgänglig för Malmöbor och besökare samtidigt som platsen ska vara säker för konstverket och för omgivningen, och omgivningen ska stödja skulpturens konstnärliga uttryck. I ett växande Malmö pågår flera omfattande stadsutvecklingsprojekt och det kan innebära att parker, gatumiljöer eller i områden i stort kan påverkas av om- och nybyggnationer. Det påverkar valet på sikt.

Var ska statyn förvaras?

Vi kan inte gå in på var den förvaras.

Vem tar beslut om placering?

Det är kommunstyrelsen som beslutar om ny placering. Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag en på framtida placering.

När ska kommunstyrelsen besluta var statyn ska placeras?

Det kan vi inte säga i dagsläget.


Kontakta oss

sv