Elevinflytande i Malmö stads grundskolor

Elevinflytande är ett centralt begrepp som regleras i skollagen men som kan ta sig uttryck på många olika sätt. På de här sidorna hittar du information om vad elevinflytande innebär och hur vi arbetar med det centralt i Malmö stads grundskolor. Eftersom vi är i startgroparna med arbetet kring det centrala elevinflytandet så är den här sidan fortfarande under uppbyggnad och kommera tt byggas ut med mer information allt eftersom.

Ta del av hur elever i Malmö bland annat ser på skolan och vad som behöver utvecklas för att förbättra deras studiemiljö, skapa lust att lära, främja elevernas psykiska hälsa och skapa utrymme för delaktighet och inflytande.

Stapelbäddskolan är en F-3 skola och med sina 530 elever en av Sveriges största lågstadieskolor. På en skola med enbart små barn gäller det att vara kreativ i arbetet med elevinflytande och på Stapelbäddsskolan har elevrådet under läsåret drivit Diamantköttbullepriset.

Demokrati är en viktig del av Kryddgårdsskolans värdegrund – eleverna ska känna att de har inflytande och får ta ansvar. När en biträdande rektor skulle anställas fick representanter från elevrådet vara med och intervjua kandidaterna.

Centralt elevråd

 Från och med vårterminen 2022 finns ett centralt elevråd för Malmö stads grundskolor. Syftet med det centrala elevrådet är att vara en länk i elevernas inflytande mellan de lokala elevråden och grundskolenämnden /grundskoleförvaltningen och på så sätt öka elevinflytandet i Malmö stads grundskolor.

Möt centrala elevrådet

Det centrala elevrådet består av elevrepresentanter från 14 av Malmö stads grundskolor. Här kan du läsa mer om det centrala elevrådet, deras arbete och vilka skolor som ingår.

Elevrådsnytt

Elevrådsnytt är namnet på det nyhetsbrev som skickas ut till alla elevråd i Malmö stads grundskolor och där det centrala elevrådet har en viktig del i arbetet.

Kontaktinformation och länkar

sv