Elevinflytande i Malmö stads grundskolor

Elevinflytande är ett centralt begrepp som regleras i skollagen men som kan ta sig uttryck på många olika sätt. På de här sidorna hittar du information om vad elevinflytande innebär och hur vi arbetar med det centralt i Malmö stads grundskolor. Eftersom vi är i startgroparna med arbetet kring det centrala elevinflytandet så är den här sidan fortfarande under uppbyggnad och kommera tt byggas ut med mer information allt eftersom.

Centralt elevråd

 Från och med vårterminen 2022 finns ett centralt elevråd för Malmö stads grundskolor. Syftet med det centrala elevrådet är att vara en länk i elevernas inflytande mellan de lokala elevråden och grundskolenämnden /grundskoleförvaltningen och på så sätt öka elevinflytandet i Malmö stads grundskolor.

Kontaktinformation och länkar