Elevinflytande i Malmö stads grundskolor

Elevinflytande är ett centralt begrepp som regleras i skollagen men som kan ta sig uttryck på många olika sätt. På de här sidorna hittar du information om vad elevinflytande innebär och hur vi arbetar med det centralt i Malmö stads grundskolor. Eftersom vi är i startgroparna med arbetet kring det centrala elevinflytandet så är den här sidan fortfarande under uppbyggnad och kommera tt byggas ut med mer information allt eftersom.

Ta del av hur elever i Malmö bland annat ser på skolan och vad som behöver utvecklas för att förbättra deras studiemiljö, skapa lust att lära, främja elevernas psykiska hälsa och skapa utrymme för delaktighet och inflytande.

Stapelbäddskolan är en F-3 skola och med sina 530 elever en av Sveriges största lågstadieskolor. På en skola med enbart små barn gäller det att vara kreativ i arbetet med elevinflytande och på Stapelbäddsskolan har elevrådet under läsåret drivit Diamantköttbullepriset.

Centralt elevråd

 Från och med vårterminen 2022 finns ett centralt elevråd för Malmö stads grundskolor. Syftet med det centrala elevrådet är att vara en länk i elevernas inflytande mellan de lokala elevråden och grundskolenämnden /grundskoleförvaltningen och på så sätt öka elevinflytandet i Malmö stads grundskolor.

Kontaktinformation och länkar

sv