ElevrådsNytt

ElevrådsNytt är namnet på det nyhetsbrev som skickas ut till alla elevråd i Malmö stads grundskolor.

Nyhetsbreven produceras i anslutning till centrala elevrådets möten och skickas sedan ut till skolorna och det centrala elevrådet. I nyhetsbreven kan du läsa mer om vad det centrala elevrådet arbetar med för tillfället och vilka beslut som tas i Malmö och i landet och som påverkar skolorna. På sikt kommer du också att i nyehtsbreven kunna läsa om hur olika skolor arbetar med elevinflytande.

Läs nyhetsbreven

sv