Centrala elevrådet

 Från och med vårterminen 2022 finns ett centralt elevråd för Malmö stads grundskolor. Syftet med det centrala elevrådet är att vara en länk i elevernas inflytande mellan de lokala elevråden och grundskolenämnden /grundskoleförvaltningen och på så sätt öka elevinflytandet i Malmö stads grundskolor.

Delar av det centrala elevrådet utanför stadshuset

Delar av det centrala elevrådet utanför stadshuset.

Hej! Det är vi som är det centrala elevrådet!

Vi består av representanter från 15 skolor runt om i Malmö. Det centrala elevrådet finns till för att lyfta de lokala elevrådens röster så att chefer i grundskoleförvaltningen och politiker i grundskolenämnden vet vad vi elever tycker och tänker. Vi i det centrala elevrådet lyfter elevers förslag och idéer till dem som bestämmer. I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om vad vi pratar om och hur det går med de förslag som vi vill få igenom.

Nyhetsbrevet ElevrådsNytt

Vi hoppas kunna påverka så att alla elevers skolgång blir så bra som möjligt och vi tror att alla elevers åsikter är värda att höras. Det är faktiskt vi elever som är experter på hur det är att gå i skolan i Malmö!

Skolor representerade i det centrala elevrådet

 • Lindängeskolan
 • Fågelbacksskolan
 • Söderkullaskolan
 • Neptuniskolan
 • Rönnenskolan
 • Rådmansvångens skola
 • Elinelundsskolan
 • Dammfriskolan
 • Värner Rydénskolan
 • Pilbäckskolan
 • Kommunikationsskolan
 • Gottorpskolan
 • Bäckagårdsskolan
 • Lindeborgsskolan
 • Apelgårdsskolan 7-9

Hur fungerar det centrala elevrådet?

Det centrala elevrådet fungerar som en länk mellan samtliga grundskolors elevråd och grundskoleförvaltningen/grundskolenämnden. Centrala elevrådet är ett forum för disussion och samordning av övergripande frågor som rör skolorna. Centrala elevrådet blir en ingång för grundskoleförvaltningen/grundskolenämnden i de frågor där elevperspektiv behöver komma med.

Centrala elevrådet för dialog med elevråden på övriga skolor. Det kan till exempel handla om en fråga som centrala elevrådet vill lyfta till förvaltningen och där de vill ha andra skolors åsikter i frågan. Det kan också handla om att bereda elevrådsinitiativ som ska lämnas till förvaltning och nämnd.

Centrala elevrådet för protokoll över sina möten som delges alla skolors elevråd.

Det centrala elevrådet träffas en gång i månaden. Kopplat till det centrala elevrådet finns två samordnare från grundskoleförvaltningen.


sv