$left
$middle

Process i arbetet med skyddsåtgärder

Här kan du ta del av Malmö stads process för arbetet med skyddsåtgärder i situationer med riskfyllda beteenden i hemmet.

I Malmö stad är det hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen som ansvarar för processen för skyddsåtgärder.

När sjukdom och/eller funktionsnedsättning leder till riskfyllda beteenden är det verksamheten som ansvarar för att bemöta och hantera den uppkomna situationen. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt för att säkerställa vård och omsorg av god kvalitet.

Denna process i arbetet med skyddsåtgärder är tänkt att vara ett stöd när den enskilde själv, anhöriga eller medarbetare upplever att det föreligger oro, riskfyllt beteende eller svikt i hemmet.

Om du har en fråga om skyddsåtgärder relaterad till en speciell brukare eller boende så kommer vi att vägleda dig vidare till rätt kontaktperson. Våra kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Malmö stads process för arbetet med skyddsåtgärder behandlas inom lagrummen HSL (hälso- och sjukvårslagen), SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

En processkarta över skyddsåtgärder i Malmö stad. Förklarande text finns på sidan.

Kort föreläsning kring etik och lagar kopplade till skyddsåtgärder

Kontaktinformation

sv