$left
$middle

Hälsa, vård och omsorg

Här får du veta mera om hälsa, vård- och omsorgsarbetet i Malmö. Du kan bland annat läsa om brukarundersökningar, ramavtal för äldreboende, rutiner och utvecklingsarbete.

Organisation

Malmös förvaltning för hälsa, vård och omsorg ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom. 

För alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och för insatser inom socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar ansvarar funktionsstödsförvaltningen.

Kontakta oss

sv