$left
$middle

Brukarundersökning av äldreomsorgen

Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag årliga nationella brukarundersökningen i hela landet.

Socialstyrelsens undersökning har genomförts sedan år 2013, och riktar sig till alla som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor permanent på särskilt boende.

sv