$left
$middle

Brukarundersökning av äldreomsorgen

Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag årliga nationella brukarundersökningen i hela landet.

Socialstyrelsens undersökning har genomförts sedan år 2013, och riktar sig till alla som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor permanent på särskilt boende.

Kontakta oss

sv