Medicinskt ansvarig

Den som är medicinskt ansvarig ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering följer den lagstiftning som finns.
All vård, behandling och rehabilitering ska vara av god och säker kvalité. Den ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Medicinskt ansvarig svarar för att det finns rutiner för:

  • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienter​na.
  • att anmälan görs till nämnden med ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten om patienten i samband med behandling drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Vidare

  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
  • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare beslutat om.
  • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och välfungerande.

I samtliga förvaltningar som ägnar sig åt hälso- och sjukvård i Malmö stad finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Kontakt

HÄLSA-, VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Inger Siecke
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
inger.siecke@malmo.se
040-34 63 58


Ann Lis Rohlwin
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
ann-lis.rohlwin@malmo.se
0733-81 68 72

 

Linda Gustafsson

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

linda.m.gustafsson@malmo.se

0709-664968

 

Sara Negrén

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

sara.negren@malmo.se

040-34 73 19

Eller mejla vår gemensamma adress: hvo.medicinsktansvariga@malmo.se

FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN

Katarina Flyckt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

katarina.flyckt@malmo.se

040-34 93 35

 

Annelie Granquist

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

annelie.granquist@malmo.se

040-34 72 41

 

Christina Ekdahl

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

christina.ekdahl@malmo.se

0733-62 56 84

 

Mia Svensson Burghard
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
mia.s.burghard@malmo.se
040-34 02 97

 

Eller mejla vår gemensamma adress: medicinsktansvariga.fsf@malmo.se

Senast ändrad: 2019-03-24 11:34