Kommunikation

Här kan du läsa om Malmö stads kommunikationspolicy, varumärkesarbete och grafiska profil. Du får också veta hur du kan följa Malmö stad i sociala medier och hur kommunen arbetar med webbvideo.

Kommunikationsfrågor

Här kan du läsa om Malmö stads kommunikationspolicy och varumärkesarbete. Du får också veta mera om hur vi tillämpar vår grafiska profil.

Digitala marknadsföringsskyltar

Malmö stad har två sorters digitala skyltar i offentliga rummet som är avsedda för marknadsföring av i första hand evenemang. Det handlar om större skyltar vid motorvägsinfarterna och dubbelsidiga skärmar med touchfunktion vid citytunnelstationerna.

Utomhusaffischering Clear Channel

Malmö stad har tillgång till hundra ytor för affischering på Eurosizetavlor i centrala Malmö. Ytorna kan användas av Malmö stads förvaltningar och hel- och delägda bolag. De är i första hand avsedda för marknadsföring av arrangemang och samhällsinformation som är av stor vikt för Malmö och Malmöborna.

Sociala medier

Du har väl inte missat att du kan följa Malmö stads verksamheter i olika sociala medier? Här kan du se i vilka kanaler vi finns idag. Följ oss gärna där!

Webbvideo

Malmö stads kommunikation ska vara öppen och tydlig. Webbvideo hjälper till att sprida stadens information på ett effektivt sätt - här får du veta mera om detta.