$left
$middle

Kommunikation

Här kan du ta del av Malmö stads kommunikationspolicy och grafiska profil. Du kan även läsa om vad en kommunikatör gör. Här finns också mer specifik information som behöver vara öppet tillgänglig för Malmö stads intressenter, till exempel om sociala medier, skyltar och webbvideo.

Kommunikationsfrågor

Här hittar du Malmö stads kommunikationspolicy och grafiska manual. Du kan ladda ned Malmö stads logotyp.

Kommunikatörens roll

Här hittar du information om vad en kommunikatör gör och svar på några vanliga frågor.

Övrigt

För information om digitala marknadsföringsskyltar, utomhusaffischering, sociala medier och webbvideo.

Kontakta oss

sv