$left
$middle

Önskemål Eurosize

Malmö stads förvaltningar och bolag kan skicka in önskemål om affischering i staden. På stadens affischtavlorna prioriteras marknadsföring av evenemang och aktiviteter som riktar sig till den breda allmänheten. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och en attraktiv destination.

Önskemål inför våren 2024

Önskemålen gäller för perioden vecka 1-26 2024 och ska skickas in senast den 31 oktober 2023.

Kontakta oss

Lina Vozzi Salazar

Mobiltelefon:
0733-367211
sv