$left
$middle

Beställ material om sexuell hälsa

På denna sida kan du beställa böcker för undervisning inom området sexuell hälsa.

HURboken

Nu kan du ladda ner eller beställa HURboken - ett inspirerande metodmaterial om verksamhetsutveckling genom SåSantmodellen gällande jämställdhet, jämlikhet och likabehandling.

Metoderna som beskrivs i HURbok är till för er som på allvar vill bedriva ett konkretiserat och professionellt värdegrundsarbete där normkritik används som ett analytiskt verktyg i syfte att skapa fler möjligheter för fler grupper. HURboken är författad av Linda Leveau, upphovsperson till SåSant-modellen, och ett samarbete mellan Malmö stad, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Ladda ner HURboken via Kommunförbundet Skåne

Böcker att beställa via Malmö stad

Böckerna är kostnadsfria.

Boken eller böckerna du vill beställa * (obligatorisk)
Boken eller böckerna du vill beställaKontakta oss

sv