Barn och ungas fritid

I Malmö stad jobbar vi för att alla Malmöbor ska ha rätt till en meningsfull fritid och barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Ung livsstil Malmö

Arbetet med studien Ung livsstil Malmö startade hösten 2015, då över 2000 högstadieelever svarade på en enkät om vad de gör på fritiden, vad de vill göra på fritiden och om deras livssituation som helhet. I juli 2017 släpptes den färdiga rapporten och nu genomsyrar den Malmö stads arbete med ungas fritid framåt.

Gratisaktiviteter för barn och unga

Genom bidrag till Malmös föreningsliv ser Malmö stad till att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter runt om i hela staden under både skolloven och terminerna. Under varumärket Kul i Malmö samlas gratis-aktiviteter för barn och unga i Malmö. På kulimalmo.se samlas både föreningsarrangerade aktiviteter och kultur- och fritidsaktiviteter i Malmö stads regi.

Senast ändrad: 2020-01-29 10:58