Barn och ungas fritid

I Malmö stad jobbar vi för att alla Malmöbor ska ha rätt till en meningsfull fritid och barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Ung livsstil Malmö

Arbetet med studien Ung livsstil Malmö startade hösten 2015, då över 2000 högstadieelever svarade på en enkät om vad de gör på fritiden, vad de vill göra på fritiden och om deras livssituation som helhet. I juli 2017 släpptes den färdiga rapporten och nu genomsyrar den Malmö stads arbete med ungas fritid framåt.

Lovsatsning

Under 2018 tilldelas Malmö stad cirka 15 miljoner kronor i statsbidrag till
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och cirka 19 miljoner kronor i statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter under övriga skollov. I projektorganisationen ingår kulturförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och fritidsförvaltningen, och fritidsnämnden i samverkan med grundskolenämnden är beställare av projektet. De statliga bidragen ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under skolloven. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Gratisaktiviteter för barn och unga

Genom bidrag till Malmös föreningsliv ser Malmö stad till att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter runt om i hela staden under både skolloven och terminerna. Under varumärket Kul i Malmö samlas gratis-aktiviteter för barn och unga i Malmö. På kulimalmo.se samlas både föreningsarrangerade aktiviteter och kultur- och fritidsaktiviteter i Malmö stads regi.

Ung i Malmö

Projektet Ung i Malmö är inne på sin andra sommar och precis som sist är målet att föra fram nya berättelser från Malmö. I år kommer tre studenter från Journalistutbildningen i Lund att leda Ung i Malmös redaktion som består av 30 tonåringar från Malmö stads sommarjobbssatsning ”Sommarpraktik i grundskolan”.

Senast ändrad: 2018-09-13 08:51