$left
$middle

Internationellt samarbete

Samarbetet med våra partnerstäder underlättar etableringar och satsningar samt vidare stimulerar vårt näringsliv och bidrar till att lösa gemensamma problem, underlätta erfarenhetsutbyte och resursdelning och uppmuntra utvecklingen av strategier mot gemensamma mål.

Kontakta oss

sv